CATALYST
Integracja centrów danych z systemami energetycznymi

Centra Danych (Data Centers) są odpowiedzialne za znaczącą część globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną ze względu na rosnące potrzeby usług cyfrowych związanych z działalnością człowieka. Integracja OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz poprawa efektywności energetycznej umożliwiają znaczne zmniejszenie śladu węglowego i wpływ na środowisko. Odpowiednie zastosowanie powyższych rozwiązań może również wspierać niezawodność i bezpieczeństwo systemu energetycznego. Jednakże bardzo niewiele rozwiązań, które zostały przebadane laboratoryjnie, zostało z powodzeniem zastosowanych w centrach danych, głównie ze względu na rozdrobnienie technologiczne, nadmierne nakłady inwestycyjne i brak odpowiednich modeli biznesowych.

Projekt CATALYST zajmuje się powyższymi wyzwaniami poprzez rozwój metod i modeli umożliwiających przekształcenie istniejących/nowych Centrów Danych w elastyczne węzły zarządzające energią. Systemy te, wykorzystując inwestycje w OZE i efektywność energetyczną, mogą oferować elastyczność popytu na energię inteligentnym sieciom energetycznych (zarówno elektrycznym jak i cieplnym). Wykorzystując wyniki projektów FP7 GEYSER i DOLPHIN, CATALYST rozwija, wdraża oraz weryfikuje innowacyjne rozwiązania technologiczne i modele biznesowe. Zaproponowane rozwiązania są demonstrowane dla różnych typów centrów danych obecnych w konsorcjum projektu.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe: Engineering (lider projektu), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Singular Logic S.A., ENEL, Aliander, Green IT Amsterdam, Schuberg Philis, QARNOT Computing, Power Operations Limited, Technical University of Cluj-Napoca.
Potencjalnymi odbiorcami produktu są centra danych oraz agregatorzy usług Demand Side Response.

Data rozpoczęcia: 2017-10-01
Data zakończenia: 2020-09-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020