DIH4CPS
Wsparcie dla europejskich MŚP w zakresie pokonywania przeszkód na drodze do innowacyjności

Wspieranie DIH (ośrodków innowacji cyfrowych) na rzecz wbudowania interoperacyjności w systemy cyberfizyczne europejskich MŚP (DIH4CPS) pomoże europejskim przedsiębiorstwom pokonać przeszkody dla innowacji i sprawi, że Europa stanie się wiodącym światowym innowatorem czwartej rewolucji przemysłowej.
DIH4CPS stworzy obejmującą wiele dziedzin, interdyscyplinarną sieć DIH i dostawców rozwiązań, skoncentrowaną na systemach cyberyfizycznych i wbudowanych, przeplatających wiedzę i technologie z różnych dziedzin oraz łączących regionalne klastry z ogólnoeuropejską grupą ekspertów DIH. Wspierany przez IVLab, doświadczoną i ugruntowaną organizację sieciową skoncentrowaną na interoperacyjności, DIH4CPS zagwarantuje trwałość rozwijającej się sieci DIH.
DIH4CPS rozszerza już istniejącą sieć i tworzy zintegrowaną platformę dla DIH składającą się z różnych, szczególnie słabo rozwiniętych cyfrowo sektorów i regionów.
DIH4CPS przyniesie korzyści nie tylko eksperymentom aplikacyjnym, ale również poszczególnym DIH. Sieć DIH4CPS, wdrożona w ramach struktury IVLab, wykorzysta i podtrzyma swój wpływ znacznie wykraczający poza czas trwania projektu, tworząc punkt kompleksowej obsługi w zakresie współpracy między MŚP, DIH i dostawcami technologii.

33 partnerów, grupa docelowa MŚP

Data rozpoczęcia: 2020-01-01
Data zakończenia: 2022-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020
Strona www: http://dih4cps.eu/