EAP CONNECT
Eastern Partnership Connect

Projekt Eastern Partnership Connect (EaPConnect) ma na celu:

  • stworzenie i obsługę szerokopasmowej sieci internetowej o wysokiej przepustowości na potrzeby badań i edukacji (R&E) w sześciu krajach partnerskich Partnerstwa Wschodniego sąsiadujących z UE: Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainie;
  • integrację krajowych sieci badawczych i edukacyjnych (NREN) w ogólnoeuropejską sieć GÉANT; zmniejszenie podziałów cyfrowych; zwiększenie udziału lokalnych naukowców, studentów i pracowników naukowych w globalnej współpracy w zakresie badań i rozwoju;
  • wdrożenie usługi eduroam oraz stymulacja integracji z usługami GÉANT.

Dzięki połączeniu społeczności badawczo-rozwojowych w regionie i ich europejskich odpowiedników, EaPConnect tworzy bramę dla utalentowanych osób w krajach Partnerstwa Wschodniego, aby mogli oni stać się prawdziwie globalnymi graczami.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum sieć edukacyjnych z krajów Europejskiego partnerstwa w regionie Europy wschodniej oraz Kaukazu południowym, i UE. Projekt koordynowany przez Europejskie stowarzyszenie sieci edukacyjnych GÉANT.

Projekt EAP-CONNECT inicjował praktyki rozważania długoterminowej dzierżawy zasobów światłowodowych dla połączenia krajów Europejskiego sąsiedztwa wschodniego. Takie rozwiązania umożliwiają poprawne włączenie krajów w infrastrukturę Europejskiej sieci badawczo-rozwojowej GEANT. Ostatnim krokiem projektu było wydzierżawienie spektrum na odcinkach Kijów – Poznań i Kijów – Kiszyniów.

Data rozpoczęcia: 2015-07-01
Data zakończenia: 2020-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Umowa DANTE