eDWIN
Internetowa platforma doradztwa i wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin

Głównym celem strategicznym projektu jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, który w znaczący sposób wpłynie na jakość i ilość produkowanej w Polsce żywności.

Wdrożenie systemu na rynek, nastąpi w terminie do 31.05.2022 i będzie obejmowało 4 e-usługi publiczne w sektorze produkcji rolnej, przetwórstwa rolnego i żywności.

System umożliwi korzystania z e-usług: „Wirtualne Gospodarstwo”, „Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin”, „Raportowanie zagrożeń”, „Udostępnianie danych meteorologicznych”.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum instytucjonalne: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (lider projektu), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Ochrony Roślin, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 15 wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Potencjalnymi odbiorcami są użytkownicy środków ochrony roślin, doradcy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, konsumentów żywności i przedsiębiorstw rolno-przetwórczych, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne prowadzących działalność w zakresie ochrony roślin na szczeblu centralnym oraz uczelni wyższych, jednostki naukowe, instytuty badawcze i pozostałe instytucje publiczne.

Data rozpoczęcia: 2019-06-01
Data zakończenia: 2022-05-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy – strukturalny/PO PC
Strona www: w przygotowaniu