eLaryng
Europejski e-podręcznik chirurgii krtani – e-uniwersytet medyczny oparty na transmisjach wideo z zabiegów

Projekt „Europejski e-podręcznik chirurgii krtani – e-uniwersytet medyczny oparty na transmisjach wideo z zabiegów” ma na celu stworzenie innowacyjnego, europejskiego e-podręcznika chirurgii krtani, czyli zbioru nagrań wideo z sesji chirurgii na żywo, tworzących podręcznik z chirurgii krtani dostępny za darmo, online dla studentów medycyny oraz lekarzy z Europy oraz ze świata. Będzie to swoisty e-uniwersytet medyczny oparty na transmisjach wideo z zabiegów oraz ich nagraniach. W projekcie stworzona zostanie platforma internetowa umożliwiająca przeprowadzanie sesji chirurgii na żywo, zgrywanie nagrań oraz dzielenie ich i opisywanie merytoryczne, modelujące proces kształcenia.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie seria transmisji chirurgii na żywo przeprowadzanych przez profesorów uniwersytetów medycznych w Polsce, Niemczech i Hiszpanii, których to nagrania zostaną opublikowane online w formie podręcznika. Grupą docelową są studenci uniwersytetów medycznych oraz lekarze, nie tylko biorący udział w projekcie, ale z całego świata. Otwarty charakter i otwarty dostęp do stworzonych materiałów, pozwoli odbiorcom uczyć się od najlepszych profesorów zawsze i wszędzie. Wynikami projektu będzie stworzenie e-podręcznika chirurgii krtani, dostępnego otwarcie i za darmo dla lekarzy i studentów medycyny.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (lider projektu), Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Universität Duisburg-Essen oraz Universitat Autònoma de Barcelona. Odbiorcami stworzonego e-podręcznika są studenci medycyny, nie tylko uniwersytetów medycznych biorących udział w projekcie, ale wszystkich uniwersytetów na świecie.

Data rozpoczęcia: 2019-09-01
Data zakończenia: 2022-08-31
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Erasmus +