ENRICHEuropeana+
ENRICHEuropeana+

EnrichEuropeana+ będzie kontynuować rozwój platformy Transcribathon (www.transcribathon.eu), zwiększając jej dostępność dla instytucji dziedzictwa kulturowego (CHI). W efekcie umożliwi to zaangażowanie użytkowników publicznych oraz profesjonalistów do rozbudowywania semantycznych i wielojęzycznych opisów obiektów dziedzictwa kulturowego. Projekt opracuje nowe narzędzia oparte na innowacyjnych rozwiązaniach sztucznej inteligencji, służące do automatyzacji transkrypcji i wzbogacania metadanych.

Istnieje wiele informacji o XIX-wiecznej historii, które w większości pozostają uśpione w archiwach. Większość oryginalnych źródeł pozostaje tylko w formie rękopisów i nie są dostępne na dużą skalę. Zorganizowana zostanie nowa kampania crowdsourcingowa  oparta o model Citizen Science stymulująca zaangażowanie użytkowników w transkrybowanie, translację, semantyczne wzbogacanie opisów i ułatwianie dostępności manuskryptów związanych z wydarzeniami historycznymi i transformacjami społecznymi w Europie w XIX wieku.

W celu realizacji powyższych zadań w ramach projektu zostanie przeprowadza akcja agregacji nowych zasobów do platformy Europeana z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury krajowych agregatorów danych, m.in. Digital Repository of Ireland (Cyfrowego Repozytorium Irlandii, https://www.dri.ie/), a także Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Federacją Bibliotek Cyfrowych (https://fbc.pionier.net.pl/). Zasoby te zostaną opracowane i zaktualizowane w trakcie kampanii crowdsourcingowych, a następnie zintegrowane z oryginalnymi obiektami dostępnymi dla użytkowników publicznych na portalach agregatorów, dostawców danych, jak i w portalu Europeana. W rezultacie tych działań wzbogacone (wyższej jakości) dokumenty staną się wsparciem w szeroko pojętej edukacji i badaniach naukowych. Zbudowane w ramach pierwszej edycji projektu EnrichEuropeana oprogramowanie Data Exchange Infrastructure (DEI) oraz infrastruktura agregatora krajowego zostaną rozszerzone w taki sposób, by zapewnić wymaganą funkcjonalność wspierającą wspomniany wyżej przepływ informacji, a także ułatwić masowe operacje przesyłania zasobów pomiędzy elementami infrastruktury systemu platformy transkrypcji.

W projekcie wykorzystane zostaną innowacyjne rozwiązania sztucznej inteligencji mające posłużyć automatyzacji transkrypcji i wzbogacaniu semantycznemu opisów obiektów. Technologia rozpoznawania tekstów pisanych ręcznie (ang. Handwritten Text Recognition – HTR), opracowana w projekcie READ w ramach programu Horyzont 2020, zostanie zintegrowana z platformą transkrypcji, by wesprzeć i zoptymalizować wysiłek niezbędny do przeprowadzenia transkrypcji manuskryptów. Dodatkowo w procesie przetwarzania transkrypcji i ich translacji zastosowane zostaną technologie przetwarzania języka naturalnego i analizy Big Data. Zapewni to wsparcie dla semantycznego wzbogacania, grupowania i klasyfikacji metadanych.

Celem projektu jest również zwiększenie skalowalności i funkcjonalności narzędzia Transcribathon, tak by stało się usługą szeroko wykorzystywaną przez instytucje dziedzictwa kulturowego poprzez wspomaganie procesu crowdsourcingu opisów obiektów cyfrowych oraz poprawę wielojęzyczności ich metadanych. Wspomniana wcześniej nowa kampania crowdsourcingowa będzie skoncentrowana wokół odpowiednio dobranych zestawów dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem transformacji społecznych i wydarzeń historycznych XIX wieku. Uzyskane w czasie kampanii rezultaty (transkrypcje,translacje, ręcznie i automatycznie wzbogacone metadane itp.) posłużą do przygotowania materiałów wydawniczych w formie wystaw i wiadomości na serwisach blogowych tworzonych we współpracy ze środowiskami edukacyjnymi i badawczymi skupionymi wokół Europeany.

Projekt EnrichEuropeana + będzie realizowany przez konsorcjum 9 partnerów. Wśród nich są 4 instytucje, które pracowały nad pierwszą edycją projektu. Są to Europeana, AIT Austrian Institute of Technology, Facts & Files oraz PCSS. Nowi partnerzy biorący udział w projekcie to READ-COOP, The Provost, Fellows, Foundation Scholars i inni członkowie Zarządu Kolegium Trójcy Świętej w Dublinie, Rada Miasta Dublina, Uniwersytet Wrocławski i Archiwum Państwowe w Zagrzebiu.

Data rozpoczęcia: 2021-04-01
Data zakończenia: 2022-09-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: CEF