EOSC-synergy
EOSC -Synergy - Wspieranie wizji otwartej nauki

Projekt daje nowe możliwości poprzez otwarcie krajowych usług tematycznych dla całej Europy,
rozszerzając tym samym ofertę EOSC w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, obserwacji Ziemi i nauk przyrodniczych.
Jest to możliwe dzięki połączeniu zasobów obliczeniowych, magazynowych i danych zgodnych z polityką i praktykami EOSC i FAIR.

EOSC-synergy opiera się na wiedzy wiodących organizacji badawczych, dostawców infrastruktury,
NREN i społeczności użytkowników z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Francji,
zaangażowanych w realizację wizji EOSC i uczestniczących w powiązanych działaniach na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Jednocześnie EOSC zwiększa swój globalny zasięg, integrując infrastrukturę i dostawców danych poza Europą, wspierając współpracę
międzynarodową i otwierając nowe zasoby dla europejskich naukowców.

Projekt wymusza na EOSC najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie cyklu życia oprogramowania i usług poprzez jakościowe podejście
do integracji usług, które wspiera konwergencję i dostosowanie do norm i najlepszych praktyk EOSC. Uzupełnieniem tych działań
jest zwiększenie możliwości szkoleniowych i edukacyjnych EOSC poprzez wprowadzenie platformy internetowej mającej na celu
pobudzenie rozwoju umiejętności i kompetencji EOSC.

Partnerzy z 9 krajów: Czechy, Francja, Niemcy, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania i Wielka Brytania, grupa docelowa – badacze korzystający z usług EOSC w krajach uczestniczących w projekcie.

Data rozpoczęcia: 2019-09-01
Data zakończenia: 2022-02-28
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020