EUROPEANA COMMON CULTURE
Europeana Common Culture

Europeana Common Culture ma na celu stworzenie zharmonizowanego i skoordynowanego środowiska dla krajowych agregatorów dostarczających dane do Europeany, współpracę, wspólne korzystanie z zasobów i środków technicznych oraz uzgodnienie wspólnych zaleceń i standardów. Ponadto projekt ma na celu poprawę jakości treści i metadanych, aby spopularyzować wykorzystanie Europeany oraz zwiększyć zadowolenie użytkowników.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum 24 partnerów z całej Europy, któremu przewodniczy Europeana Foundation. W skład konsorcjum wchodzą instytucje zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. Należą do nich krajowi agregatorzy danych, biblioteki narodowe, muzea, ministerstwa kultury i edukacji, instytucje związane z technologiami informacyjnymi i wiele innych z takich krajów jak Austria, Holandia, Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Serbia, Cypr, Hiszpania, Estonia, Łotwa, Irlandia i Finlandia. Potencjalnymi odbiorcami projektu są szeroko rozumiane instytucje dziedzictwa kultury wspierające proces transformacji własnych obiektów do poziomu wymaganego przez Europeanę, użytkownicy pragnący wykorzystać materiały do dalszych badań oraz użytkowników końcowych korzystających ze wzbogaconych zasobów Europeany.

Data rozpoczęcia: 2019-01-01
Data zakończenia: 2020-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: CEF