Fair4Fusion
Fair for Fusion - open access for fusion data in Europe

Cel nadrzędny projektu to udostępnienie społeczności naukowej zgrupowanej wokół badań syntezy jądrowe,, danych naukowych z głównych światowych eksperymentów fuzyjnych w celu maksymalizacji ich wykorzystania oraz wsparcia prowadzonych badań na skalę światową. Kluczowe będą: odpowiednia identyfikacja i klasyfikacja oraz dostarczenie mechanizmów przeszukiwania i dostępu do danych, przy zapewnieniu ich jakości, spójności oraz zgodności z zasadami FAIR.

Projekt FAIR4Fusion, zorientowany będzie na dostarczenie mechanizmów udostępniania danych naukowych powstających jako efekt badań nad zjawiskiem syntezy jądrowej przy użyciu jednych z najbardziej zaawansowanych (i najdroższych) urządzeń eksperymentalnych jakie kiedykolwiek zbudowano. Mowa tu m.in. o eksperymentach Joint European Torus, ASDEX, MAST, TCV oraz o powstającym we Francji tokamaku ITER, stanowiącym istotny krok na drodze do powszechnego wykorzystania reaktorów termonuklearnych do komercyjnej produkcji energii. Najważniejszym wynikiem projektu będzie “mapa drogowa” dotycząca dostarczenia infrastruktury wspierającej dostęp do otwartych danych zgodnych z pryncypiami FAIR (ang. Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability), czyli z możliwością ich wyszukiwania, dostępności, interoperacyjności i ponownego wykorzystania). Infrastruktura taka umożliwi społeczności zgrupowanej wokół badań syntezy jądrowej i przedstawicielom pokrewnych dyscyplin naukowych, przeszukiwanie i dostęp do danych w spójny, niezawodny i prosty sposób, zmniejszając obecną fragmentację danych przechowywanych w różnych obiektach doświadczalnych.

Partnerzy:
Chalmers Tekniska Högskola AB (CTH), Sweden,
United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA), UK,
National Centre for Scientific Research (NCSRD), Greece,
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), France,
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (PSNC), Poland,
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V., (MPIPP), Germany,
L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland.

Data rozpoczęcia: 2019-09-01
Data zakończenia: 2021-08-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020