FBC – TENE
FBC-TENE: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWYCH ZASOBÓW NAUKI I KULTURY W FEDERACJI BIBLIOTEK CYFROWYCH POPRZEZ POZYSKIWANIE REPREZENTACJI TEKSTOWEJ I NUTOWEJ

Celem projektu FBC-TeNe jest zwiększenie dostępności cyfrowych zbiorów instytucji sektora publicznego polskich instytucji kultury i nauki poprzez rozbudowę serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych w zakresie wyszukiwania obiektów cyfrowych na podstawie zawartości tekstowej i nutowej. Serwis posiada ponad 6 mln rekordów dla obiektów cyfrowych w wielu formach: od dokumentów tekstowych przez materiały audiowizualne do tzw. muzykaliów (np. dokumentów nutowych).

Obecnie wyszukiwanie obiektów cyfrowych odbywa się za pomocą metadanych przekazywanych przez współpracujące z wyszukiwarką instytucje kultury i nauki w Polsce. Zwiększenie dostępności cyfrowych zbiorów instytucji sektora publicznego będzie możliwe poprzez zastosowanie technik OCR i OMR. W przypadku dokumentów tekstowych, które poddane zostały cyfryzacji poprzez zeskanowanie, konieczne jest przeprowadzenie operacji pozyskiwania reprezentacji tekstowej, np. OCR (ang. Optical Character Recognition). W przypadku skanów utworów muzycznych konieczne jest z kolei wykonanie operacji pozyskiwania reprezentacji nutowej, np. OMR (ang. Optical Music Recognition) w celu uzyskania symbolicznego zapisu muzycznego i konwersji do różnych formatów (np. MIDI). Planowane jest również udostępnienie kolekcji muzyki ludowej zebranej i opracowanej przez Instytut Sztuki PAN oraz inne instytucje w ramach muzycznej biblioteki cyfrowej MIRELA, które do tej pory nie były agregowane w FBC. . Ponadto wzbogacone zostaną funkcje portalu FBC polegające na usprawnieniu mobilnej jego wersji, utworzeniu nowoczesnych filtrów, które standaryzują dostęp do zasobów oraz wprowadzeniu ułatwień w dostępie do zasobów dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza niewidomych i słabowidzących.

  • Zwiększenie dostępności zbiorów polskich instytucji kultury on-line poprzez rozbudowę serwisu Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) – rozszerzenie agregacji z metadanych materiałów na ich treści;
  • Udostępnienie bogatych zasobów muzycznych, w szczególności muzyki ludowej, zebranych i opracowywanych przez IS PAN oraz inne instytucje czy organizacje w ramach muzycznej biblioteki cyfrowej zagregowanej z FBC;
  • Partnerzy projektu: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

 

Data rozpoczęcia: 2021-03-01
Data zakończenia: 2023-02-28
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - strukturalny/PO PC