FED4FIREPLUS
Federation for FIRE Plus

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem projektu Fed4FIRE. Główne zadania do wykonania obejmują:
• utrzymanie istniejącej infrastruktury
• wprowadzenie ulepszeń w zakresie nowych technologii, wsparcia dla narzędzi przyjaznych użytkownikom, zarządzania prywatnością i SLA, orkiestracji serwisów oraz eksperymentów
• organizowanie otwartych konkursów dla eksperymentów (OpenCall)
• określenie zasad, wymagań i procedur dla nowych testbedów, które chcą włączyć się do federacji
• udział projektu w innych inicjatywach H2020, np. Open Research Data Pilot
• organizowanie regularnych konferencji dla społeczności stworzonej wokół projektu

Zadania realizowane przez PCSS:
• zapewnienie dostępu i utrzymywanie testbedu w PCSS
• wsparcie dla eksperymentów wybranych w konkursach (OpenCall)
• implementacja nowych funkcjonalności

 

Data rozpoczęcia: 2017-01-01
Data zakończenia: 2021-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020