Inkubator Innowacyjności 4.0
Akcelerator Innowacyjności dla przemysłu 4.0

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, realizowany w konsorcjum z Politechniką Poznańską, którego celem jest wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w zakresie wykorzystania wyników prac B+R oraz ich wdrożeń w gospodarce, a także wykorzystania usług i  oferty technologicznej jednostek naukowych.

Projekt obejmuje organizację wydarzeń promujących ofertę PCSS, przygotowanie do komercjalizacji wybranych wyników prac B+R, prowadzenie prac przedwdrożeniowych oraz działania wspierające nawiązywanie współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Data rozpoczęcia: 2020-09-01
Data zakończenia: 2022-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - Kreator Innowacyjności
Strona www: