Inkubator Innowacyjności 4.0
Akcelerator Innowacyjności dla przemysłu 4.0
Data rozpoczęcia: 2020-09-01
Data zakończenia: 2022-12-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy – Kreator Innowacyjności
Strona www: