MALWINA
Opracowanie narzędzi pozwalających na analizę wyrafinowanych technicznie przestępstw popełnianych z użyciem szkodliwego oprogramowania

Celem projektu jest utworzenie systemu MALWINA (MALWare IN A box), zdolnego do złożonej, wieloaspektowej i wydajnej analizy dużych zbiorów danych nt. funkcjonowania systemów i sieci IT w celu detekcji symptomów mogących świadczyć o infekcji złośliwym oprogramowaniem lub trwającym cyberataku, oraz zdolnego do analizy różnego rodzaju artefaktów w systemie dzięki wykorzystaniu mechanizmu „piaskownicy”. Użyte będą metodologie uczenia maszynowego i heurystyczne z zastosowaniem autorskich mechanizmów parametryzacji i optymalizacji. Przed uruchomieniem produkcyjnym system będzie testowany w warunkach laboratoryjnych, a następnie w warunkach operacyjnych w środowisku e-infrastruktury dla nauki. Powstanie ekspercka platforma współpracy organizacji wymieniających informacje związane z atakami realizowanymi przy pomocy złośliwego oprogramowania oraz zaprojektowana będzie baza danych gromadząca informacje o takich atakach. Użytkownicy systemu będą przeszkoleni w zakresie użytkowania rozwiązania.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (lider) oraz firmę ITTI Sp. z o.o. Gestorem oraz odbiorcą produktu jest Komenda Główna Policji.

Data rozpoczęcia: 2019-07-09
Data zakończenia: 2022-07-08
Rola: Koordynator