MediaEstimator
MediaEstimator: Estymacja skuteczności działań sponsoringowych i lokowania produktów z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych automatyzacji procesów akwizycji, przetwarzania i wartościowania ekspozycji marek i produktów w przekazach medialnych

W ramach projektu zautomatyzowane zostaną procesy pozwalające na śledzenie informacji w wszystkich kanałach masowego przekazu – prasie, RTV, Internecie, podcastach i mediach społecznościowych. Powstanie usługa wyszukiwania i analizowania materiałów tekstowych, głosowych, obrazu, wideo oraz ich połączeń. Wypracowane zostaną technologie monitorowania i identyfikowania logotypów, marek i skojarzonych z nimi produktów w przekazach mediowych (product placement), materiałach sponsoringowych oraz w treściach powstających w ramach działań „content marketingu” i PR.

Projekt rozwojowy POIR.04.01.04-00-0055/18 współfinansowany przez NCBiR w ramach programu Inteligentny rozwój, realizowany przez firmę PRESS SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. we współpracy z Działem Nowych Interfejsów Użytkownika PCSS.

Data rozpoczęcia: 2019-12-10
Data zakończenia: 2021-09-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy – NCBiR - innowacje społeczne