MIDIH
Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs
Projekt MIDIH 4.0 wdraża szybką, dynamiczną, ponadgraniczną innowację I4MS:
– usługi technologiczne (interaktywne demonstracje, seminaria internetowe, wyzwania, hackatony i nagrody) napędzane przez młode i dynamiczne osoby utalentowane w zakresie ICT, wirtualnie spotykające się, na globalnym rynku kompleksowej obsługi, ze starszymi i doświadczonymi inżynierami produkcji;
– usługi biznesowe (inkubacja pomysłów, akceleracja biznesu, kojarzenie popytu i ofert oraz pośrednictwo, dostęp do finansowania) wspierające MŚP, startupy, przedsiębiorców internetowych, a także przedsiębiorstwa w dostarczaniu innowacyjnych produktów i usług, w dostępie do nowych rynków, w pozyskiwaniu funduszy;
– usługi budowania umiejętności (odgrywanie ról w postaci gier, lekcje partycypacyjne i seminaria internetowe, wirtualne eksperymenty w fizycznych zakładach nauczania, kursy zawodowe dla obecnych techników oraz kadry kierowniczej) pomogą nie tylko MŚP i przedsiębiorstwom zrozumieć nowe technologie, ale także w pełni z nich korzystać, poprzez dostarczenie ram operacyjnych, które będą stymulować zaufanie oraz inwestycje.

Projekt MIDIH to kompleksowy zestaw działań nastawionych na innowację 21 beneficjentów pochodzących z 12 krajów UE, w tym centrów kompetencji, cyfrowych centrów innowacji, dostawców technologii CPS/IOT oraz przemysłów Lighthouse Manufacturing. Dwuetapowy Call pomaga osiągnąć masę krytyczną transgranicznych eksperymentów.

Data rozpoczęcia: 2017-10-01
Data zakończenia: 2020-09-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020
Strona www: http://midih.eu/