NIGHTFOREARTH
Noc Naukowców - Tym razem naukowcy z różnych dziedzin uczą nas, jak codziennie dbać o planetę

Noc Naukowców w Poznaniu w 2019 r. odbyła się po raz 13. Jest to wydarzenie bardzo dobrze rozpoznawalne przez dużą liczbę odbiorców nie tylko w Poznaniu, ale także w Wielkopolsce i województwach sąsiednich. Poznańska Noc Naukowców po raz kolejny odniosła wielki sukces – wzięło w niej udział ponad 60 000 osób. Wszyscy uczestnicy zgadzają się, że zachęcił ich udział w eksperymentach naukowych, których nie zobaczą nigdzie indziej, i do obserwowania pracy naukowców. Chcemy pokazać, że pomimo różnych profili, uczelnie i instytuty badawcze zaangażowane w projekt mogą współpracować, zainteresować i przyciągnąć dużą liczbę uczestników.

Temat Nocy Naukowców 2020 koncentruje się na szeroko pojętej ochronie środowiska i ochronie klimatu. Z tego powodu chcemy skupić się na problemach ochrony środowiska i pokazać, w jaki sposób naukowcy mogą nauczyć nas, jak możemy dbać o środowisko naturalne na co dzień. Właśnie dlatego programy poszczególnych partnerów uzupełniają się wzajemnie we wspólnym celu „Naukowcy z różnych dziedzin uczą nas, jak dbać o planetę na co dzień”. Chcemy podkreślić rolę nauki i naukowców w powstrzymaniu kryzysu klimatycznego, który dotyczy nie tylko wspólnej Europy, ale jest problemem globalnym, a także tego, w jaki sposób działania lokalne (ECO-lokalne) mogą mieć wpływ na zmiany globalne.

Partnerzy:

POLITECHNIKA POZNANSKA (PUT),
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU (PULS), \
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK (PSNC),
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU (AMU),
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM EUGENIUSZA PIASECKIEGO (AWF),
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (PUEB),
INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK (IMP PAS),
INSTYTUT GENETYKI CZLOWIEKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK (IHG PAS).

Data rozpoczęcia: 2020-07-01
Data zakończenia: 2021-04-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020