OZWRCIN
Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

Celem Projektu jest zwiększenie wolumenu, dostępności i stopnia wykorzystania informacji sektora publicznego pochodzących z zasobów nauki Partnerów i konsorcjum RCIN.

Udostępnianie na wolnych licencjach lub w domenie publicznej nowych zasobów, poprawa funkcjonalności oraz e-dojrzałości platformy Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych – RCIN. Nowe usługi i możliwości udostępniania w sieci Internet poprzez platformę RCIN zasobów naukowych kolejnych podmiotów w sposób umożliwiający ich powtórne wykorzystanie, w tym przez zewnętrzne bazy danych.

Projekt OZwRCIN realizuje 16 Partnerów na podstawie Umowy o Partnerstwie:
Instytut Matematyczny PAN – Partner Wiodący
Instytut Archeologii i Etnologii PAN,
Instytut Badań Literackich PAN,
Instytut Badań Systemowych PAN,
Instytut Badawczy Leśnictwa,
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN,
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
Instytut Dendrologii PAN,
Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN,
Instytut Ochrony Przyrody PAN,
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN,
Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

Data rozpoczęcia: 2018-08-01
Data zakończenia: 2021-07-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - strukturalny/PO PC