PELOSHA
Personalizowalne usługi wspierające zdrowe starzenie się

Projekt ma na celu opracowanie zintegrowanego rozwiązania zdolnego wspierać starszych dorosłych w zarządzaniu stanem swojego zdrowia, narażonym na pogorszenie związane z procesem starzenia się. System ten udostępni personalizowalne środowisko, w którym kluczowe aspekty zdrowia użytkownika będą mogły być wspomagane za pomocą specjalizowanych usług i aplikacji z obszaru AAL. Pakiet ten pozwoli na inteligentny wybór usług odpowiadających aktualnym potrzebom użytkownika końcowego. Zakres tych usług obejmie zarówno wsparcie użytkownika w profilaktyce zdrowotnej i w odkrywaniu symptomów zwiększonego ryzyka pogorszenia się stanu zdrowia, jak i wsparciu życia z chorobą przewlekłą.

Stworzenie rozwiązania zmieniającego się wraz z ewolucją potrzeb jego użytkowników ułatwi im pozostanie osobą zdrową, a utrzymanie dobrego zdrowia jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zdolność ludzi do prowadzenia aktywnego i niezależnego życia. Utrzymanie tego stanu staje się coraz trudniejsze w miarę starzenia się danej osoby, jednakże zastosowanie odpowiednich działań w zakresie profilaktyki, reagowanie na nieuniknione osłabienie stanu zdrowia, i wreszcie zapewnienie, że ewentualny rozwój choroby przewlekłej nie wyklucza z aktywnego uczestnictwa społecznego, jest szczególnie istotne dla starszych dorosłych. Dlatego też, w projekcie PELOSHA planuje się zastosowanie zaawansowanych technologii z zakresu m-Zdrowia i telemedycyny, sztucznej inteligencji oraz Internetu Rzeczy w celu stworzenia wszechstronnego rozwiązania ICT ułatwiającego podejmowanie wyzwań związanych z zarządzaniem własnym zdrowiem. Istniejące technologie, pozwalające na zmierzenie się z pojedynczymi aspektami tych wyzwań, są integrowane w ramach inteligentnej aplikacji ułatwiającej personalizowane podejście do zdrowego życia starszych dorosłych. Rozwiązanie jest współtworzone i testowane przez reprezentantów użytkowników końcowych z trzech europejskich krajów.

PELOSHA tworzy rozwiązanie umożliwiające dostarczenie personalizowanych środowisk dla zarządzania własnym zdrowiem przez różnorodne grupy starszych dorosłych. Mogą one obejmować osoby aktywne zawodowo u progu emerytury, aktywne osoby już po przejściu na emeryturę czy też osoby zamieszkujące mieszkania wspomagane. Ponieważ grupy te różnią się w zakresie potrzeb związanych z ich zdrowiem wynikających z różnic wieku i styli życia, projekt skupia się na wybranym scenariuszu użycia rozwijanego systemu jako startowym scenariuszu potencjalnej komercjalizacji. Scenariusz ten zostanie zweryfikowany w ramach pilotowego uruchomienia systemu, którego celem jest sprawdzenie potencjału stworzenia produktu możliwego do wprowadzenia na rynek niedługo po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum naukowo-przemysłowe jednostek z Polski, Belgii, Szwajcarii i Węgier. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest liderem konsorcjum, a jego partnerami są COMmeto bvba, e-Point bvba i Woonzorgcentrum Sint Jan Berchmans z Belgii, terzStiftung i University Hospitals of Geneva ze Szwajcarii, RadiÖko Kft z Węgier oraz polscy przedsiębiorcy: ITTI Sp. z o.o. i Grinfinity Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia: 2018-07-01
Data zakończenia: 2021-06-30
Rola: Koordynator
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: Eureka/AAL