RECIPE
Proaktywne, respektujące ograniczenia czasowe oraz niezawodne energetycznie zarządzanie heterogenicznymi zasobami w skali Exa

Projekt dostarcza:
– hierarchiczny system zarządzania zasobami w energetycznie efektywny sposób, zapewniając niezawodność aplikacjom krytycznym i zorientowanym na wydajne przetwarzanie danych
– proaktywną i niezawodną metodologię zapewniającej odpowiedni poziom jakości usług (QoS), w obliczu przejściowych i długoterminowych awarii sprzętowych, bazując na wypracowanych modelach: termicznych, niezawodności i wydajności aplikacji
– mechanizm pozwalający menadżerowi zadań na bezpośrednią interakcję pomiędzy aplikacjami i heterogeniczną architekturą

Wymierne cele projektu:
– zwiększenie efektywności energetycznej aplikacji o 25%
– zwiększenie MTTF o 15% dzięki proaktywnemu zarządzaniu generowanym ciepłem
– usprawnienie PDP (power-delay product) do 25%
– zmniejszenie liczby niepoprawnych wykonań aplikacji o 20%

Cele projektu są realizowane na przykładzie aplikacji adresujących realne problemy, które wymagają dużych zasobów obliczeniowych: od eksploracji geofizycznej, przez meteorologię i zarządzania odnawialnymi zasobami energii, po wspomaganie biomedycyny uczeniem maszynowym.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe: Politecnico di Milano (lider), centra superkomputerowego: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Barcelona Supercomputing Center, Universitat Politècnica de València, École polytechnique fédérale de Lausanne, Centro Regionale Information Communication Technology, szpital Le Centre hospitalier universitaire vaudois oraz firmę Institute for Building Technology and Safety. Potencjalnymi odbiorcami produktu są centra obliczeniowe, użytkownicy heterogenicznych zasobów obliczeniowych, użytkownicy i przedstawiciele wielkich wyzwań i dziedzin: klimat, odnawialne zasoby energii, eksploracja geofizyczna, biomedycyna.

Data rozpoczęcia: 2018-05-01
Data zakończenia: 2021-04-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020