SYGPAST
Skonstruowanie wielofunkcyjnej hybrydowej drukarki 3D z systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym

Głównym celem projektu jest stworzenie prototypu hybrydowej drukarki 3D SYGPAST umożliwiającego kontrolę procesu wytwarzania w czasie rzeczywistym. Urządzenie umożliwi drukowanie z materiałów płynnych i filamentów w jednym procesie oraz zapewni użytkownikowi otwarty dostęp do modyfikacji parametrów druku, tym samym pozwalając na wykorzystywanie materiałów własnych.

Drukarka SYGPAST znajdzie zastosowanie w przemyśle kosmicznym (wymagające komponenty satelitów), lotniczym (drobne oprzyrządowanie turbin), energetycznym (specjalistyczne uszczelnienia), chemicznym i materiałowym (zarówno do walidacji wytwarzanych materiałów, jak i produkcji specjalistycznego osprzętu asystującego w badaniach), oraz wszędzie tam, gdzie utrzymanie ciągłego ruchu maszyn i ich części wymaga ich sprawnej adaptacji do zmieniających się regularnie warunków pracy (przezbrajanie linii maszyn przez wytwarzanie specjalistycznych adapterów, uchwytów i zabezpieczeń).

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

numer projektu: POIR.01.01.01-00-0438/20
tytuł projektu: Skonstruowanie wielofunkcyjnej hybrydowej drukarki 3D z systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym.
cel projektu: Głównym celem projektu jest skonstruowanie wielofunkcyjnej hybrydowej drukarki 3D z systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym.
wartość projektu: 7 670 462,50 zł
wartość dofinansowania: 6 206 620,00 zł
termin realizacji: I 2021 – IX 2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

 

Data rozpoczęcia: 2001-01-01
Data zakończenia: 2023-09-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - strukturalny/PO IR