SYMEC
System MEC dla wspierania zaawansowanych aplikacji w środowisku sieci przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G/5G

Celem projektu SYMEC jest zaprojektowanie, implementacja i przetestowanie Systemu MEC (ang. Multi-Access Edge Computing) mającego na celu wzbogacenie zakresu oferowanych usług i zapewnienie ich jakości na poziomie zadowalającym użytkowników. System MEC umożliwia użytkownikom korzystanie z usług z punktów położonych blisko użytkowników, a nie jak to ma miejsce obecnie z punktów umiejscowionych w szkielecie sieci Internet. System MEC składa się z trzech głównych elementów: i) serwera MEC, ii) orkiestratora serwerów MEC, którego zadaniem jest zarządzanie pracą wielu serwerów MEC oraz iii) repozytorium usług/aplikacji z których korzystają użytkownicy. System MEC jest ważnym elementem sieci 5G, jednakże może być również zastosowany w obecnie eksploatowanych sieciach przewodowych i bezprzewodowych 3G/4G. Projekt Systemu MEC stosuje techniki wirtualizacji do zrealizowania zarówno infrastruktury sieciowej, jak i aplikacyjnej.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (lider projektu), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnikę Gdańską oraz firmę DGT z Gdańska. Potencjalnymi odbiorcami produktu są operatorzy sieci mobilnych i dostępowych oraz przedsiębiorstwa korzystające z usług chmurowych.

Data rozpoczęcia: 2019-06-01
Data zakończenia: 2022-05-30
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt krajowy
Finansowanie: Projekt krajowy - strukturalny/PO IR