TIFOON
Zaawansowany transfer czasu i częstotliwości w sieciach telekomunikacyjnych

Projekt ten zwiększa możliwości transferu częstotliwości za pomocą światłowodów w Europie w kierunku uniwersalnego narzędzia metrologii czasu i częstotliwości poprzez opracowanie połączonych technik dystrybucji czasu i częstotliwości o zwiększonej wydajności, przy jednoczesnym zapewnieniu kompatybilności z optycznymi sieciami telekomunikacyjnymi. Ponadto projekt promuje światłowodową dystrybucję czasu i częstotliwości dla zastosowań wykraczających poza metrologię, na przykład w geodezji.

Partnerzy:
National Physical Laboratory, Wielka Brytania (lider projektu),
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), Włochy,
Observatoire de Paris (OBSPARIS), Francja,
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Niemcy,
Research Institutes of Sweden (RISE), Szwecja,
VSL – Nederlands Metrologisch Instituut, Holandia,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), Polska,
CESNET, Czechy,
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Francja,
Ústav přístrojové techniky (ISI), Czechy,
Muquans, Francja,
Politecnico di Torino (POLITO), Włochy,
Poznańskie Centrum Superkomuterowo-Sieciowe (PCSS), Polska,
Technische Universität München (TUM), Niemcy,
Eidgenössisches Institut für Metrologie (METAS), Szwajcaria,

Data rozpoczęcia: 2019-06-01
Data zakończenia: 2022-05-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020