UP2U
Up to University

Projekt Up2U (wym. „ap-tu-ju”) – Up To University tworzy nowy paradygmat edukacyjny, który umożliwia uczniom szkół średnich aktywne uczestnictwo w tej przestrzeni dydaktycznej, która jest domeną wyższych uczelni. Osiągamy to poprzez opracowywanie spójnego zestawu metod pracy oraz oferowanie wspólnego wachlarza nowoczesnych usług edukacyjnych zapewniających płynne przejście do kolejnego etapu kształcenia.

Jednym z głównych elementów projektu jest pilotaż, w którym identyfikujemy najważniejsze potrzeby i wymagania szkół średnich w zakresie technologii i związanych z nimi metodyk stosowanych w edukacji. Do współpracy zaprosiliśmy tysiące szkół w Polsce i za granicą.

W projekcie powstaje portfolio prototypowych narzędzi mających za zadanie wspierać różne aktywności edukacyjne uczniów i nauczycieli. Chcemy podzielić się efektami tych prac z nauczycielami z zaproszonych szkół. W dalszej perspektywie umożliwimy wypróbowanie wybranych narzędzi w celu uatrakcyjnienia zajęć w pilotażowych szkołach.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum 18 partnerów z 12 krajów: GEANT (lider projektu), NREN-y (National Research and Education Networks), uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, m.in. CERN, a także przez partnerów komercyjnych. Partnerem odpowiedzialnym za kontakt ze szkołami w Polsce jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Data rozpoczęcia: 2017-01-01
Data zakończenia: 2020-05-31
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020