VECMA
Zweryfikowane obliczenia exa-skalowe dla aplikacji wieloskalowych

Celem projektu VECMA jest stworzenie metodyki i narzędzi umożliwiających efektywne i wiarygodne wykonywanie, na obecnych komputerach dużej mocy i pojawiających się środowiskach eksaskalowych, szerokiego zestawu aplikacji wieloskalowych oraz typu „multiphysics”: od zaawansowanych obliczeń związanych z fuzją, poprzez projektowanie nowoczesnych materiałów, prognozowanie zmian klimatycznych, analizę migracji ludności, aż po odkrywanie leków i procesy podejmowania decyzji klinicznych w medycynie spersonalizowanej. Szczególny nacisk w projekcie położony został na poprawność, precyzję i wiarygodność obliczeń. Tym samym w ramach projektu VECMA opracowywane są rozwiązania umożliwiające certyfikowanie aplikacji i ich wyników poprzez ich walidację (V), weryfikację (V) i kwantyfikację niepewności (UQ) za pomocą wartości błędów, tak aby można było na nich polegać w procesach decyzyjnych. Końcowym celem projektu jest wytworzenie odpowiednich narzędzi (VECMA VVUQ toolkit) oraz zautomatyzowanie jak największej możliwej liczby etapów certyfikacji VVUQ poprzez opracowanie ogólnych algorytmów i podejść dla aplikacji wieloskalowych potrzebujących dużej mocy obliczeniowej.

Projekt VECMA realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum składające się głównie z jednostek naukowo-badawczych:
– University College London (https://www.ucl.ac.uk/)
– Max Planck Institute for Plasma Physics (https://www.ipp.mpg.de/en)
– Brunel University London (https://www.brunel.ac.uk/)
– Leibniz Supercomputing Centre (https://www.lrz.de/)
– Bull SAS (https://atos.net/en/)
– Centrum Wiskunde & Informatica (https://www.cwi.nl/)
– CBK Sci Con Limited (SME) (https://www.cbkscicon.com/)
– University of Amsterdam (https://www.uva.nl/en)
– Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (https://pcss.pl)

Data rozpoczęcia: 2018-06-15
Data zakończenia: 2021-06-14
Rola: Partner
Pochodzenie: Projekt zagraniczny
Finansowanie: H2020