Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (IChB PAN PCSS), jako Wnioskodawca inicjujący projekt partnerski, zaprasza do udziału w otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, który zgłoszony zostanie w ramach działania FEWP.01.03 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych.

Aktualna wersja regulaminu dostępna na stronie naboru nr FEWP.01.03-IZ.00-001/23: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/434.

Głównym celem Partnerstwa będzie wspólne przygotowanie i realizacja projektu pod tytułem „Rozwój e-usług na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej, świadomości zdrowotnej oraz odporności na stres wśród młodzieży”.

Zgłoszenia należy przesyłać do 29 czerwca 2023 do godziny 13:00.

KOMUNIKAT o zmianie terminu przesłania zgłoszeń w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Rozwój e-usług na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej, świadomości zdrowotnej oraz odporności na stres wśród młodzieży” planowanego do złożenia w ramach działania FEWP.01.03 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zmienia termin przesyłania zgłoszeń na 29 czerwca 2023 godz. 13:00.

Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo w ogłoszeniu i załącznikach:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Oświadczenie Oferenta

Załącznik 3 Oświadczenia Partnera i Uczestnika

Załącznik 4 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji

Załącznik 5 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Rozstrzygnięcie naboru