40-lecie Oddziału PAN w Poznaniu

40-lecie Oddziału PAN w Poznaniu
W tym roku Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu obchodzi 40-lecie swojego istnienia. 16 maja 2012 r. w Sali Dużej Ośrodka Nauki PAN w Poznaniu odbyła się uroczystość jubileuszowa.
W obchodach 40-lecia Oddziału wziął udział Prezes PAN prof. Michał Kleiber, który wygłosił okolicznościowy referat oraz wręczył odznaczenia. Wśród gości byli również przedstawiciele parlamentu, zastępca prezydenta m. Poznania, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Licznie reprezentowani byli, poza członkami Oddziału poznańskiego, przedstawiciele poznańskiego środowiska akademickiego. Podczas jubileuszowych uroczystości podsumowano cztery dekady osiągnięć Oddziału poznańskiego. Wojewoda poznański Piotr Florek złożył wielkopolskim naukowcom związanym z PAN życzenia wielu sukcesów. Wręczył prezesowi Oddziału profesorowi Romanowi Słowińskiemu pamiątkowy medal Celichowskiego.

Instytuty i pracownie w poznańskim Oddziale PAN skupiają 19 jednostek naukowych: 8 instytutów (w tym 2 oddziały), 3 zakłady, 5 pracowni oraz 3 inne placówki. Łącznie pracuje w nich ponad 1300 osób. Wśród tego grona 300 osób to pracownicy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. PCSS, co warto podkreślić, zajmuje pierwszą pozycję wśród jednostek badawczo-naukowych w Wielkopolsce pod względem uczestnictwa w projektach 7 Programu Ramowego. Obecny na jubileuszu Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta Poznania – zauważył, że długoletnia współpraca miasta oraz PCSS zaowocowała m.in. wyborem Poznania na gospodarza międzynarodowej konferencji COP14 (2008),a także konferencji TERENA (2005) i Future Internet Assembly (2011).

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu powstał w 1972 roku. Inicjatorami jego powołania byli członkowie Polskiej Akademii Nauk: prof. Gerard Labuda, wybitny historyk początków państwa polskiego, slawimediewista, znawca historii słowiańszczyzny zachodniej, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1962-1965 i prezes Polskiej Akademii Umiejętności (1989-1994), prof. Maciej Wiewiórowski, wybitny chemik, profesor UAM, założyciel i wieloletni kierownik Laboratorium Stereochemii Produktów Naturalnych PAN, przekształconego później w Zakład i Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, oraz prof. Władysław Węgorek, wybitny entomolog, założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Ochrony Roślin oraz rektor Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w latach 1959-1965. Prof. Gerard Labuda został pierwszym prezesem Oddziału. Wkrótce po powołaniu Oddziału PAN w Poznaniu, w Wielkopolsce zaczęły powstawać placówki naukowe PAN prowadzone przez wybitnych uczonych, członków PAN. W krótkim czasie osiągnęły wysoki poziom badań naukowych, stając się samodzielnymi instytutami i zakładami.