Adres korespondencyjny:

ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań

Kancelaria

61-139 Poznań
tel: (+48 61) 858-20-01
fax: (+48 61) 852-59-54

Recepcja

ul. Jana Pawła II 10
tel: (+48 61) 858-20-02

Zgłaszanie problemów technicznych:

Network Operating Center (NOC)

Kontakt dla klientów:

tel: (+48 61) 858-21-02
e-mail: kontakt@man.poznan.pl

Kontakt z mediami:

tel: (+48 61) 858-21-34
tel: (+48 61) 858-21-33

Kontakt w sprawie NABORU:

tel: (+48 61) 858-21-21
tel: (+48 61) 858-21-37
e-mail: info@nabor.pcss.pl

Kontakt w sprawie dLibry:

tel: (+48 61) 858-21-65

Pełna nazwa jednostki, której należy używać w dokumentach finansowych i prawnych:   

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
61-704 Poznań, ul Z. Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

Dane do przelewów krajowych:

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 dla waluty PLN i walut innych niż USD i EUR
37 1130 1088 0001 3144 8520 0156 dla waluty USD

54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 dla waluty EUR (poza PIONIEREM)
10 1130 1088 0001 3144 8520 0157 dla waluty EUR (związane z PIONIEREM)

 

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Poznaniu
ul. Składowa 5
61-888 Poznań

Dane do przelewów międzynarodowych:

 PL58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 dla waluty PLN i walut innych niż EUR i USD
PL37 1130 1088 0001 3144 8520 0156 dla waluty USD

PL54 1130 1088 0001 3144 8520 0044 dla waluty EUR (poza PIONIEREM)
PL10 1130 1088 0001 3144 8520 0157 dla waluty EUR (związane z PIONIEREM)

SWIFT GOSKPLPW

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Poznaniu
ul. Składowa 5
61-888 Poznań