Przetwarzanie równoległe HPC

Serwery wirtualne

Gotowe środowiska wykonawcze oraz aplikacji – SaaS

Laboratoria wirtualne i programowe oraz aplikacyjne – SaaS

Przechowywanie danych dla środowisk wirtualnych

Backup i długoterminowa archiwizacja danych

Zreplikowane składowanie danych

Usługa synchronizacji i współdzielenia danych (Seafile)

Zabezpieczenie kryptograficzne danych składowanych w chmurze

Monitorowanie zasobów wraz z kolokacją

Odzyskiwanie danych z wykorzystaniem technik kryptograficznych

Zarządzanie rozproszonymi danymi oraz transparentny dostęp

Audyty bezpieczeństwa usług oraz organizacji

Aktualny cennik usług: https://prace-lab.pl/#cennik

Przetwarzanie równoległe HPC

HPCaaS, GPUaaS

Emulacja obliczeń kwantowych

Analityka Big Data

Uczenie sieci neuronowych

Renderowanie wizualizacji

Wielkoskalowy transfer danych

Bazy danych w technologii Blockchain

Akceleratory w chmurze – IaaS

Konsultacja eksperta

Aktualny cennik usług: https://prace-lab2.pl/#uslugi

Składowanie danych

 • Obiektowe
 • Plikowe
 • Hierarchiczne
 • Niezawodne

Repozytoria danych

 • EOSC – otwarty dostęp
 • Kompatybilny z FAIR
 • Przetwarzanie danych niestrukturalnych

Bezpieczeństwo danych

 • Szyfrowanie danych
 • Repliki geograficzne
 • Niezawodne składowanie z redundancją

Analityka BIG DATA

 • Sztuczna inteligencja
 • Model Data Lake
 • Środowiska HPC i chmura
 • Przetwarzanie brzegowe

Laboratorium Innowacyjnych Technologii Sieciowych

Rozproszone laboratorium Czasu i Częstotliwości

Smart Kampus Jako Laboratorium Smart City

Regionalne „Żywe” Laboratoria Innowacji Inspirowane ICT

Laboratorium Usług Chmurowych

Laboratorium Symulacji Wieloskalowych

Laboratorium i Usługi e-szkoleń (w zakresie PIONIER-LAB i innowacji inspirowanych technologią)

Laboratorium Preinkubacji

Laboratorium źródeł

Laboratorium zautomatyzowanego wzbogacania

Laboratorium nadzorowanego semantycznego odkrywania

Laboratorium inteligentnej analizy i interpretacji

Laboratorium zaawansowanej wizualizacji

Krajowy System Wytwarzania i Dystrybucji Wzorcowej Nośnej Optycznej

Laboratoria Technologii Fotonicznych

Laboratorium Technologii Kwantowych

Zobacz ofertę infrastruktury: https://nlpqt.fuw.edu.pl/oferta-sprzetowa/

Laboratorium sieci 5G

Laboratorium symulatorów i aparatury pomiarowej 5G
Laboratorium otoczenia 5G

Bio-Imaging Poland (BIPol)

Infrastruktura Obrazowania Biologicznego i Biomedycznego

Laboratorium Obrazowania Biologicznego i Biomedycznego za Pomocą Technik Wysokoprzepustowych

Laboratorium Obrazowania Struktur i Funkcji Komórek i Tkanek za Pomocą Technik Wysokorozdzielczych
Laboratorium Modelowania i Wizualizacji Dynamiki Złożonych Procesów Biologicznych

Inne projekty PCSS na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej:

Zobacz stronę Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.