PCSS jest jednostką afiliowaną przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN).

Dyrektorem ICHB PAN jest dr hab. Luiza Handschuh.

Pełnomocnicy Dyrektora ds. PCSS

Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN DS. PCSS

dr inż. Cezary Mazurek

tel: (+48 61) 858-50-04

Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

dr hab. inż. Krzysztof Kurowski

tel: (+48 61) 858-50-06

Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

mgr inż. Robert Pękal

tel: (+48 61) 858-21-30

Kierownicy Pionów

Kierownik Pionu Technologii Sieciowych

mgr inż. Artur Binczewski

tel: (+48 61) 858-21-10

Kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych

dr inż. Norbert Meyer

tel: (+48 61) 858-21-50

Kierownik Pionu Usług Sieciowych

mgr inż. Robert Pękal

tel: (+48 61) 858-21-30

Kierownik Pionu Zastosowań

mgr inż. Tomasz Piontek

tel: (+48 61) 858-50-72

Administracja i Księgowość

Kierownik Działu Administracyjno
– Finansowego

mgr Arleta Rutkowska

tel: (+48 61) 858-20-90

Zastępca Głównego Księgowego
ds. PCSS

mgr Urszula Grygier-Soboń

tel: (+48 61) 858-20-75