PCSS jest jednostką afiliowaną przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN).

Dyrektorem ICHB PAN jest dr hab. Luiza Handschuh.

Pełnomocnicy Dyrektora ds. PCSS

CEZARY MAZUREK

Pełnomocnik Dyrektora IChB PAN DS. PCSS

dr inż. Cezary Mazurek

tel: (+48 61) 858-50-04

KRZYSZTOF KUROWSKI

Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

dr hab. inż. Krzysztof Kurowski

tel: (+48 61) 858-50-06

ROBERT PĘKAL

Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

mgr inż. Robert Pękal

tel: (+48 61) 858-21-30

Kierownicy Pionów

ARTUR BINCZEWSKI

Kierownik Pionu Technologii Sieciowych

mgr inż. Artur Binczewski

tel: (+48 61) 858-21-10

NORBERT MEYER

Kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych

dr inż. Norbert Meyer

tel: (+48 61) 858-21-50

ROBERT PĘKAL

Kierownik Pionu Usług Sieciowych

mgr inż. Robert Pękal

tel: (+48 61) 858-21-30

TOMASZ PIONTEK

Kierownik Pionu Zastosowań

mgr inż. Tomasz Piontek

tel: (+48 61) 858-50-72

Administracja i Księgowość

ARLETA RUTKOWSKA

Kierownik Działu Administracyjno
– Finansowego

mgr Arleta Rutkowska

tel: (+48 61) 858-20-90

URSZULA GRYGIER-SOBOŃ

Zastępca Głównego Księgowego
ds. PCSS

mgr Urszula Grygier-Soboń

tel: (+48 61) 858-20-75

Komitet Sterujący ds. Rozwoju PCSS

Komitet Sterujący ds. rozwoju PCSS jest zespołem wspierającym Dyrektora Instytutu w sprawach związanych ze strategicznymi działaniami i kierunkami rozwoju PCSS, w szczególności ze strategicznymi programami badań i rozwoju infrastruktury, postępem naukowym oraz szerokim budowaniem współpracy krajowej i zagranicznej.

JAN WĘGLARZ

Przewodniczący Komitetu Sterującego
ds. Rozwoju PCSS

prof. Jan Węglarz

tel: (+48 61) 858-50-03

MACIEJ STROIŃSKI

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego
ds. Rozwoju PCSS

dr inż. Maciej Stroiński

tel: (+48 61) 858-50-03

CEZARY MAZUREK

Członek Komitetu Sterującego
ds. Rozwoju PCSS

dr inż. Cezary Mazurek

tel: (+48 61) 858-50-04

KRZYSZTOF KUROWSKI

Członek Komitetu Sterującego
ds. Rozwoju PCSS

dr hab. inż. Krzysztof Kurowski

tel: (+48 61) 858-50-72

ROBERT PĘKAL

Członek Komitetu Sterującego
ds. Rozwoju PCSS

mgr inż. Robert Pękal

tel: (+48 61) 858-21-30