PCSS tworzą ludzie. To właśnie ludzie, wnosząc swoje umiejętności i specjalistyczną wiedzę, są naszym najbardziej wartościowym kapitałem. Dlatego cały czas staramy się rozwijać i rozbudowywać naszą załogę o kolejnych fachowców z dziedziny IT, ale również o specjalistów z najróżniejszych dziedzin nauki, aby jeszcze lepiej realizować naszą misję i cele.

W 1993 r. rozpoczynaliśmy działalność w gronie 6 osób, które zajmowały się sieciami, usługami sieciowymi i centrum superkomputerowym. Aktualnie, w PCSS pracuje około 500 osób zatrudnionych w ramach kilkunastu działów merytorycznych. Kilkudziesięciu specjalistów PCSS posiada tytuły naukowe oraz prowadzi prace naukowe na poziomie profesury, habilitacji, doktoratów i otwartych przewodów doktorskich, a kolejne, nowe już pokolenie młodych pracowników przygotowuje się do realizacji swojej naukowej drogi.

Pion
Technologii Sieciowych
 • Dział Infrastruktury Sieciowej i Usługowej
 • Dział Sieci Nowych Generacji
 • Dział Nowych Mediów

Pion Technologii
Przetwarzania Danych

 • Dział Infrastruktury Przetwarzania Danych
 • Dział Nowych Architektur HPC
 • Dział Technologii Zarządzania Danymi
 • Dział Technologii Internetu Rzeczy
 • Dział Bezpieczeństwa ICT
Pion
Usług Sieciowych
 • Dział Inżynierii Danych i Platform Analitycznych
 • Dział Usług Internetu Przyszłości
 • Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy
 • Dział Nowych Interfejsów Użytkownika

Pion
Zastosowań

 • Dział Aplikacji i Usług Wielkiej Skali
 • Dział Energooszczędnych Technologii ICT
 • Dział Zaawansowanej Wizualizacji i Interakcji
 • Dział Analityki i Semantyki Danych
Administracja i Obsługa
 • Dział Administracyjno-Finansowy PCSS
 • Dział Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Biznesowym
 • Dział Obsługi Projektów PCSS
 • Zespół Obsługi Prawnej PCSS
Schemat struktury PCSS