Raport 2023

Raport Roczny z działalności Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego zwieńcza rok obchodów jubileuszu 30-lecia działalności PCSS i 20-lecia Konsorcjum PIONIER!

Trzy obszary technologii, które stały się wyróżnikiem tego roku i które podsumowaliśmy w rozdziale Pełni Innowacji, to komunikacja i obliczenia kwantowe, lotnictwo i autonomia oraz cyberbezpieczeństwo. W pozostałych rozdziałach, jak co roku, przygotowaliśmy prezentacje wybranych projektów oraz zamieściliśmy także omówienie najistotniejszych wyzwań, z którymi zmierzyliśmy się w 2023 roku.

Na łamach raportu znajdziecie Państwo także interesujące wywiady z wybitnymi specjalistami, którzy z swojej perspektywy mówią o tym, jak nowoczesne technologie zmieniają i zmieniać będą:

  • finanse – rozmowa z Krzysztofem Antczakiem, dyrektorem Regionu Wielkopolskiego Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu,
  • zdrowie – rozmowa z prof. dr. hab. Michałem Nowickim, prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • sztukę – rozmowa z Tomaszem Łęckim, dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu,
  • miasta – rozmowa z Michałem Łakomskim, pełnomocnikiem prezydenta ds. Smart City w Poznaniu oraz dyrektorem Wydziału Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

Rozmawiamy także o kwestiach otwartej nauki z prof. UAM, dr. hab. Michałem Klichowskim, pełnomocnikiem rektora UAM ds. Otwartej Nauki, dyrektorem Centrum Neuronauki Poznawczej i kierownikiem Pracowni Badań nad Procesem Uczenia się.

W Raporcie nie zabrakło też relacji z naszego jubileuszu i spojrzenia w przyszłość. Zapraszamy do lektury!

 

Raport 2022

Zapraszamy do zapoznania się z RAPORTEM 2022 – sprawozdaniem z działalności Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w 2022 roku.

W dziesięciu tematycznych rozdziałach omawiamy najistotniejsze wyzwania i prezentujemy rezultaty wybranych prac prowadzonych przez nasze zespoły, m.in. w ramach projektów budowy infrastruktury informatycznej oraz projektów badawczo–rozwojowych w zakresie technologii ICT i ich zastosowań, finansowanych ze środków krajowych i europejskich.

Rozpoczęliśmy już realizację dziesięciu pierwszych projektów w ramach nowej perspektywy Horizon Europe i Digital Europe.

W rozdziale dotyczącym obliczeń wybrani użytkownicy przedstawili charakterystykę swoich badań prowadzonych z wykorzystaniem superkomputerów.

Dr hab. inż. Michał Rychlik, przewodniczący Rady Użytkowników opisał wyzwania technologiczne stojące przed współczesnym światem.

O komentarz na temat wyzwań w obrębie cyfrowej energetyki zapytaliśmy Pawła Majewskiego, prezesa zarządu ENEA S.A.

Dr inż. Maciej Goliński wraz z dr. inż. Maciejem Szafrańskim z Politechniki Poznańskiej dokonali podsumowania naszych wspólnych działań w projekcie „Czas zawodowców BIS – Zawodowa Wielkopolska”.

Miłej lektury!

Raport 2021

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym sprawozdanie z działalności Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w 2021roku.

We wprowadzeniu do tegorocznego Raportu omawiamy dokonania w sześciu strategicznych obszarach naszej działalności – każdy z nich przedstawia lider danego obszaru.

W dalszej części prezentujemy prace związane z cyfrową transformacją nauki, gospodarki i społeczeństwa.

O wstępne słowo na temat wyzwań w każdym z tych obszarów poprosiliśmy w tym roku kolejnych, bliskich nam ekspertów:

  • ważny nurt rozwoju nauki omawia Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej,
  • przyszłość gospodarki z perspektywy branży targowej nakreśla Tomasz Kobierski, prezes Zarządu Grupy MTP,
  • o nowoczesnym podejściu do edukacji jako wyzwaniu w obszarze społecznym mówi Prof. dr hab. Stanisław Dylak z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

Rozdział dotyczący wdrożeń otwiera natomiast Wojtek Stramski, doradca Kulczyk Investments, który dzieli się z nami obserwacjami na temat najnowszych trendów w branży inwestycyjnej.

Poza obszarami aktywności związanej z rozwojem technologii ICT i ich zastosowań, w raporcie znajdują się również informacje na temat naszej infrastruktury informatycznej, najnowszych projektów, a także mnóstwo danych charakteryzujących naszą działalność w roku 2021.

Raport 2021 to podsumowanie, które uświadamia nam jak ważną rolę mamy do odegrania na scenie intensywnej transformacji cyfrowej, niezbędnej dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Raport 2020

Zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym sprawozdanie z działalności Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w 2020 roku.

Cyfrowa nauka, gospodarka i społeczeństwo to obszary, w których prezentujemy nasze przykładowe osiągnięcia
w działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej.

O komentarz na temat wyzwań w każdym z tych obszarów zapytaliśmy biskich nam specjalistów:

– kluczowe kierunki rozwoju nauki omawia Prof. dr hab. inż. Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
– czwartą rewolucję przemysłową charakteryzuje Andrzej Soldaty, prezes zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości,
– społeczne korzyści i zagrożenia związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji naświetla Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Poza obszarami aktywności związanej z rozwojem technologii ICT i ich zastosowań, w raporcie znajdują się również informacje na temat naszej infrastruktury informatycznej, a także mnóstwo danych charakteryzujących naszą działalność w roku 2020.

Raport 2020 to podsumowanie, które uświadamia nam wszystkim skalę wyzwań przed jakimi stoimy w przyszłości.

 

Zapraszamy do lektury i komentarzy kierowanych na adres: rok2020@pcss.pl