W trosce o świadczenie usług o większej niezawodności i jakości, z myślą o naszych użytkownikach i klientach, w maju  2020 r. wdrożyliśmy  Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty o normy zgodne z ISO 27001:2017 oraz ISO 9001:2015. Proces wdrożenia był niesamowicie czasochłonny, realizowany blisko 3 lata i zakończony wprowadzeniem PCSS do grona certyfikowanych jednostek.

Certyfikat PN-EN ISO/IEC 27001 : 2017 – 06

Certyfikat uzyskany od niezależnej jednostki certyfikacyjnej TUV NORD potwierdza, że PCSS zarządza bezpieczeństwem informacji (w tym bezpieczeństwem teleinformatycznym, fizycznym oraz ciągłością działania) zgodnie z najlepszymi światowymi standardami i praktykami z tego zakresu.

Zdobycie certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, pokazuje nasze zaangażowanie w ochronę informacji i daje pewność, że wszystkie dane, które przetwarzamy są właściwie chronione. Gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony informacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kultury bezpieczeństwa oraz zastosowanie przemyślanych rozwiązań technicznych.

Certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmuje obszary:
• sieci komputerowych nowych generacji,
• rozproszonego przetwarzania i zarządzania danymi,
• Internetu Rzeczy,
• udostępniania aplikacji i usług ICT,
• bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Certyfikat PN-EN ISO 9001 : 2015

Certyfikat zgodny z normą ISO 9001:2015 dotyczy kontroli jakości i niezawodności procesów realizowanych w PCSS.
W naszym przypadku obejmuje kilka kluczowych obszarów strategicznych działania:
• wytwarzania oraz wdrażania oprogramowania i systemów informatycznych,
• usług przetwarzania i składowania danych,
• usług chmurowych i platform internetowych,
• kolokacji,
• konsultingu ICT oraz audytów bezpieczeństwa.