Aktualności

Wybrano Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER na lata 2024-2026

W Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Konsorcjum PIONIER, podczas którego odbyły się wybory do Prezydium Rady. Na Przewodniczącego wybrano dr. inż. Macieja Stroińskiego – Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Czytaj dalej

Sukces poznańskiej Nocy Naukowców

Projekt popularyzujący naukę, czyli Noc Naukowców, w którym od lat aktywnie uczestniczy Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, w konkursie Komisji Europejskiej Horyzont uzyskał aż 14 punktów z 15 możliwych. W ocenie projektu podkreślono m.in. wszechstronny i ciekawy program, interesujące działania promocyjne, a także różnorodność dziedzin naukowych reprezentowanych przez partnerów konsorcjum.

Czytaj dalej

Wizyta we wnętrzu reaktora fuzyjnego ITER

Przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie organizacji ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor – Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny), przygotowanym przez kierownictwo projektu TSVV11 (Theory, Simulation, Validation and Verification) EUROfusion i holenderskie Centrum eScience. Podczas spotkania uczestnicy mięli okazję przyjrzeć się z bliska największemu na świecie reaktorowi fuzyjnemu.

Czytaj dalej

Inauguracja działalności konsorcjum LOFAR ERIC

Na początku 2024 roku oficjalnie zainaugurowano działalność konsorcjum LOFAR ERIC (ang. Low Frequency Array European Research Infrastructure Consortium), w skład którego, oprócz Polski, wchodzi Bułgaria, Irlandia, Niderlandy, Niemcy oraz Włochy. Konsorcjum działać będzie na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej Sieć Radiowa Niskiej Częstotliwości.

Czytaj dalej

PSNC Podcast: Najszybsze systemy przechowywania danych

Eksplozja zastosowań Big Data, Data Science i AI powoduje, że systemy IT potrzebują coraz szybszego dostępu do danych, używają coraz obszerniejszych zbiorów i coraz większej liczby plików. Efektywność dostępu do danych jest kluczem do wydajności obliczeń, a co za tym idzie postępów w badaniach, edukacji czy gospodarce. W szóstym odcinku PSNC Podcast rozmawiamy o najszybszych systemach przechowywania danych.

Czytaj dalej

Projekt INSENSION nagrodzony Czarną Perłą

Nagrodę Czarnej Perły przyznaje organizacja EURORDIS-Rare Diseases Europe. Tegoroczne wyróżnienie w kategorii Technologii Medycznych otrzymał projekt INSENSION, realizowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Nagroda jest wyrazem uznania za innowacyjną, opartą na badaniach pracę wspierającą osoby z głębokimi i/lub wielorakimi trudnościami w uczeniu się.

Czytaj dalej

PCSS dołączyło do europejskiej cyfrowej infrastruktury badań nad mózgiem – EBRAINS

W styczniu 2024 roku Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe dołączyło do EBRAINS jako pełnoprawny członek, uzyskując tym samym możliwość uczestniczenia we współtworzeniu infrastruktury badawczej i angażowania się w rozwój cyfrowych narzędzi wspomagających badania nad mózgiem. W trybie Associated Member do stowarzyszenia przystąpił również od 2024 roku Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj dalej

Projekt AIM2ASSIST odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw

W erze transformacji cyfrowej przedsiębiorstw można zauważyć coraz więcej potrzeb tych podmiotów, często bardzo specyficznych dla danego rynku. Projekt AIM2ASSIST, realizowany we współpracy z MASTA, MCH Polska i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, ma być odpowiedzią na jedną z takich konkretnych potrzeb.

Czytaj dalej

Cykl spotkań i warsztatów Art&Science Lab w PCSS dobiegł końca

Art&Science Lab to trzy weekendowe wydarzenia składające się z warsztatów, wykładów oraz wydarzeń artystycznych. Projekt umożliwił poszukiwanie nowych form i ścieżek rozwoju przemysłów kreatywnych, dzięki współpracy ośrodka badawczego związanego z nowymi technologiami i instytucji kultury. W programie Art&Science Lab znalazły się trzy konferencje: Media Lab, Digital Lab oraz Science Lab.

Czytaj dalej

Projekt AIM2ASSIST nabiera tempa

Projekt AIM2ASSIST, realizowany we współpracy z MASTA, MCH Polska i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, powoli dobiega końca. W ramach mini konsorcjum partnerzy, pracują nad rozwiązaniami, które poszerzą katalog DIH4AI, wspierający wspólny rozwój i dostarczanie usług w zakresie ekosystemu, biznesu, technologii i transformacji do przedsiębiorstw MŚP i podmiotów publicznych.

Czytaj dalej

Dr hab. Luiza Handschuh została nowym dyrektorem IChB PAN

Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w wyniku postępowania konkursowego, wyłoniła kandydaturę dr hab. Luizy Handschuh, prof. ICHB PAN na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Pani profesor została powołana na 4-letnią kadencję, która rozpocznie się 1 grudnia 2023 r.

Czytaj dalej