Aktualności

Projekt Demeter uruchomił drugi Open Call

Open Call #2 – DEPLOY ma na celu wdrożenie wysokiej jakości programów pilotażowych, które wykorzystują metodologie i technologie Demeter, odpowiadające na wyraźne potrzeby rolników. Dla każdego z konsorcjów dostępne jest do 150 000 euro dofinansowania na udany projekt. Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2022 roku.

Czytaj dalej

Podsumowanie projektu INSENSION

W październiku zakończyły się prace badawczo-rozwojowe nad systemem wsparcia interakcji osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną prowadzone w koordynowanym przez PCSS projekcie INSENSION. W środę, 15 grudnia, konsorcjum przedstawiło wyniki zrealizowanych prac w trakcie spotkania z ekspertami Komisji Europejskiej związanymi z końcową oceną projektu. Spotkanie odbyło się online.

Czytaj dalej

PRACE-LAB najbardziej innowacyjnym Projektem 2021 roku

Podczas konferencji Eco Connect Poland 2021, największej i najważniejszej dorocznej konferencji Huawei Enterprise Polska, PRACE-LAB otrzymał nagrodę w kategorii Najbardziej Innowacyjny Projekt 2021 roku. Projekt oferuje zaawansowane usługi obliczeniowe oraz składowania danych, wspierający środowiska naukowe w kraju i Europie oraz badania przemysłowe w gospodarce.

Czytaj dalej

Nominacja dr. inż. Norberta Meyera do grupy strategicznej PRACE

W listopadzie decyzją Komitetu Sterującego PRACE AISBL, kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych PCSS dr inż. Norbert Meyer, otrzymał nominację do grupy strategicznej PRACE. Grupa ta zajmuje się wypracowaniem kierunków rozwoju zaawansowanych obliczeń w Europie oraz określaniem zadań konsorcjum PRACE w kontekście tych celów.

Czytaj dalej

Altair na 131. miejscu listy TOP500

Listy najszybszych superkomputerów na świecie oraz tych najbardziej efektywnych energetycznie tworzone są dwa razy w roku (w czerwcu oraz listopadzie), tradycyjnie na największych konferencjach HPC: ISC (International Supercomputing Conference) w Europie oraz Supercomputing w USA.

Czytaj dalej

Nagroda dla projektu PELOSHA

Szwajcarska Fundacja Dalle Molle, działająca na rzecz Jakości Życia, wyróżniła projekt PELOSHA (Personalizable Services For Supporting Healthy Aging). Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum naukowo-przemysłowe jednostek z Polski, Belgii, Szwajcarii i Węgier. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest liderem konsorcjum.

Czytaj dalej

Dyrektor PCSS powołany do Rady Gospodarczej UAM

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Profesor Bogumiła Kaniewska wręczyła powołania członkom Rady Gospodarczej Uniwersytetu. W skład Rady wchodzą znane osobistości życia gospodarczego Wielkopolski i całej Polski. Wśród powołanych znalazł się dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego – dr inż. Cezary Mazurek.

Czytaj dalej

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego propaguje projekt REGIONAL COVID-HUB

W odpowiedzi na wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczące przeprowadzenia w szkołach akcji szczepień profilaktycznych przeciwko COVID-19 dla uczniów w wieku 12-18 lat, jak również zapotrzebowanie szkół w zakresie modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, pracownicy Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz PCSS opracowali bezpłatne materiały edukacyjne, pomocne w przeprowadzeniu akcji informacyjnej na temat profilaktyki COVID-19 wśród uczniów.

Czytaj dalej

Umowa o Współpracy Na Rzecz Rozwoju Technologii i Kompetencji dla Przemysłu i Społeczeństwa Przyszłości

21 października 2021 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, reprezentowana przez J. M. Rektora, dr. Dariusza Skalskiego, prof. uczelni, podpisała umowę o współpracy na rzecz rozwoju technologii i kompetencji dla przemysłu i społeczeństwa przyszłości z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, reprezentowanym przez dr. inż. Cezarego Mazurka – Pełnomocnika Dyrektora ds. PCSS.

Czytaj dalej

Otwarty nabór wniosków do konkursu DIH4CP

Konsorcjum DIH4CPS rozpoczęło właśnie otwarty nabór wniosków do konkursu na wsparcie Cyfrowych Hubów Innowacji, który zakończy się 13 grudnia 2021 r. Wsparcie finansowe udzielane jest dla DIH-ów na działania związane z obszarem systemów wbudowanych i cyberfizycznych.

Czytaj dalej

PCSS wspiera technologicznie Poznański Budżet Obywatelski

Od dzisiaj do 22 października mieszkańcy Poznania mogą głosować na projekty w ramach tegorocznego Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku do rozdysponowania jest 22 mln zł, a więc milion więcej niż rok temu. Zmiany dotyczą także zasad głosowania. Podobnie, jak w latach ubiegłych, technologiczną stronę przedsięwzięcia realizuje PCSS.

Czytaj dalej