Planując wizytę w PCSS, zapraszamy do zapoznania się z listą rekomendowanych hoteli znajdujących się w pobliżu siedziby PCSS – CBPIO Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego przy ul. Jana Pawła II 10.

Poznań Stare Miasto
ul. Stawna 12
61-759 Poznań

ul. Termalna 5
(wcześniej Warszawska 64/66)
61-028 Poznań

ul. Kazimierza Wielkiego 23
61-863 Poznań

ul. Śródka 6
61-125 Poznań

Pozostałe rekomendowane hotele

ul. Arcybiskupa Baraniaka 77
61-131 Poznań

ul. Bnińska 16
61-023 Poznań