Artykuły i raporty

DInGO – Digitize and Go

Miniony, 2023 rok przyniósł wiele ciekawych rozwiązań w obszarze bibliotek cyfrowych i agregacji cyfrowych danych dziedzictwa kulturowego. We współpracy z Biblioteką Śląską oraz Uniwersytetem Wrocławskim prowadzono m.in. prace nad rozwojem pakietu oprogramowania DInGO,  które zaowocowały pierwszymi wdrożeniami siódmej generacji systemu dLibra, wyróżniającej się nowym układem interfejsu użytkownika, zmienionym sposobem przeszukiwania zasobów udostępnianych w systemie oraz ich prezentacji z uwzględnieniem występowania poszukiwanych fraz w treści obiektu.

Czytaj dalej

Zapraszamy na podcast „Pierwsze w Polsce komputery kwantowe w PCSS”

Na początku grudnia 2023 roku zainstalowano pierwsze w Polsce kwantowe fotoniczne systemy obliczeniowe. Dwie maszyny firmy ORCA Computing, zakupione w ramach projektu EuroHPC-PL, stanęły w siedzibie PCSS. O tym, jak wykorzystać drzemiący w nich potencjał, można posłuchać w rozmowie Radia TOK FM z Piotrem Rydlichowskim – specjalistą w dziedzinie technologii kwantowych z Działu Infrastruktury Sieciowej i Usługowej PCSS.

Czytaj dalej

Rok 2023 z aplikacją Conference4me

Dla zespołu, zajmującego się Conference4me, rok 2024 będzie kolejnym już, 13. rokiem intensywnej działalności w segmencie konferencyjnym na rynku aplikacji mobilnych do obsługi wydarzeń. Na całym świecie, w 67 krajach, aplikacja została zainstalowana przez ponad 250 000 użytkowników na platformie Android, iOS podczas 757 konferencji oraz 447 wystaw.

Czytaj dalej

Raport 2023: podsumowanie roku jubileuszowego

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym PCSS 2023, który nie tylko podsumowuje działalność Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w minionym roku, ale także zwieńcza dwanaście miesięcy obchodów jubileuszu 30-lecia działalności PCSS oraz 20-lecia Konsorcjum PIONIER.

Czytaj dalej

Stoisko PCSS na SC’23 prezentuje podstawy działania systemu oraz zdalne demo funkcjonowania

Brytyjski producent komputerów kwantowych ORCA Computing został wybrany przez PCSS, by dostarczyć Centrum dwa komputery ORCA Computing PT-1, których konstrukcja oparta jest na kwantowych systemach fotonicznych. Systemy, które sfinansowano z krajowego projektu, zostaną zainstalowane w centrum komputerów dużej mocy w Poznaniu. Ich wprowadzenie przyspieszy prace oparte na obliczeniach kwantowych w takich dziedzinach jak biologia, chemia i uczenie maszynowe.

Czytaj dalej

Safe-Home: nieinwazyjny system monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych

Safe-Home to międzynarodowy projekt, w którym udział biorą instytucje naukowe, uniwersytety, a także przedsiębiorcy z Portugalii, Korei Południowej, Czech oraz Polski, którą reprezentuje Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz firma medvc.eu Sp. z o.o.  Nieinwazyjny system monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych w programie „Europa Minha” przybliża portugalska telewizja TV RTP.

Czytaj dalej

Badania PCSS i UAM: jak COVID-19 wpłynął na aktywności na świeżym powietrzu?

W ramach współpracy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzono badania mające na celu przedstawienie modeli amatorskiego uprawiania sportu podczas ograniczeń COVID-19, dotyczących aktywności na świeżym powietrzu. Wyniki badań opublikowano w najnowszym numerze czasopisma uniwersyteckiego „Człowiek i społeczeństwo”.

Czytaj dalej

O PCSS i projekcie INSENSION w „Psychology Today”

W najnowszym wydaniu amerykańskiego dwumiesięcznika „Psychology Today” ukazał się wywiad z Edem Fennellem, z którym współpracuje Michał Kosiedowski – Kierownik Działu Usług Internetu Przyszłości PCSS, przygotowując kolejne etapy prac w projektach rozwijających technologię wsparcia interakcji z otoczeniem osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością intelektualną. Zachęcamy do lektury artykułu.

Czytaj dalej

Wywiad z Bartoszem Belterem na temat infrastruktur badawczych i roli SLICES w Europie

SLICES jest nową infrastrukturą badawczą na mapie drogowej ESFRI, zrzeszającą 21 partnerów z 14 krajów. Celem aktualnych prac w konsorcjum jest zapewnienie wsparcia ze strony krajów członkowskich oraz Komisji Europejskiej w procesie budowy nowoczesnej infrastruktury badawczej do badań o zasięgu europejskim. Bartosz Belter – Kierownik Działu Sieci Nowych Generacji PCSS udzielił wywiadu, przybliżając specyfikę projektu.

Czytaj dalej

Raport Quantum Computing ’22

Zapraszamy do zapoznania się z efektami działalności Polskiego Węzła Obliczeń Kwantowych – IBM Quantum w ramach pierwszego etapu działalności w 2022 roku. Dokument jest wynikiem współpracy wielu zespołów naukowo-badawczych w kraju i powstał na bazie wykonanych zadań analitycznych, programistycznych i eksperymentalnych z wykorzystaniem dostępu do infrastruktury zasobów komputerów kwantowych IBM Quantum.

Czytaj dalej