Prezydium

prof. Jerzy Moczko
(Przewodniczący)

prof. Jacek Komasa
(Wiceprzewodniczący)

dr inż. Maciej Stroiński
(Sekretarz)

Członkowie

prof. Ryszard W. Adamiak

prof. Adam Glema

mgr inż. Przemysław Grzeszczak

mgr Paweł Leśniak

prof. Wojciech Mueller

inż. Lechosław Petruk

dr inż. Michał Rychlik

prof. Piotr Tomczak

prof. Zygmunt Vetulani