Prezydium

dr hab. inż. Michał Rychlik
(Przewodniczący)

prof. dr hab. Jacek Komasa
(Wiceprzewodniczący)

dr hab inż. Krzysztof Kurowski
(Sekretarz)

Członkowie

dr hab. Anna Philips

dr hab inż. Adam Glema, prof. PP

mgr inż. Przemysław Grzeszczak

prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski

 dr hab. Krzysztof Koszela, prof. UPP

prof. dr hab. Jacek Zieliński

dr hab. Piotr Tomczak, prof. UAM

dr hab. Katarzyna Klessa, prof. UAM