Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN jest znanym w skali międzynarodowej węzłem europejskiej przestrzeni badawczej w zakresie infrastruktury informatycznej nauki oraz ważnym centrum badawczo-rozwojowym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. ICT – Information and Communication Technologies). Jako centrum rozwojowe e-Infrastruktury, PCSS zaprojektował i zbudował Sieć Metropolitalną POZMAN, Centrum Komputerów Dużej Mocy, oraz krajową sieć szerokopasmową PIONIER, utrzymywaną i nadal rozbudowywaną przez PCSS.

PCSS stanowi ważny element globalnej bazy badań i rozwoju, realizując projekty głównie w ramach kolejnych Programów Ramowych Unii Europejskiej, ale także wspierając inicjatywy R&D z ponad tysiącem partnerów z całego świata. PCSS uczestniczył i uczestniczy w 215 takich projektach, 20 z nich koordynując. Przez ponad ćwierć wieku swojej działalności w Centrum zrealizowano łącznie już 282 projekty badawcze i strukturalne (koordynując aż 38 z nich), co stanowi jedną siódmą wszystkich projektów PCSS.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN działa od 1993 roku z misją: „Integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki”. Bogata, wielodziedzinowa lista obszarów działalności podejmowanych przez PCSS jest efektem kontynuacji idei poszukiwania innowacji inspirowanych ICT, których efekt znajduje zastosowanie w kompletnych wdrożeniach cyfrowej nauki i gospodarki.

Staramy się być wszędzie tam, gdzie nauka styka się z biznesem, gdzie innowacja dotyka życia społecznego, a misja badawcza przeplata się z odpowiedzialnym rozwojem nowych technologii. Cyfrowa nauka wprowadza radykalną transformację charakteru nauki i innowacji poprzez zastosowanie technologii (ICT) w procesie badawczym. Staje się przez to bardziej otwarta, kreatywna, globalna i oparta na współpracy, a także bliższa społeczeństwu. Od początku w naszej pracy stawiamy sobie nowe wyzwania badawczo-rozwojowe, by poprzez eksperymenty i projekty tworzyć najlepsze możliwe rozwiązania, a poprzez doświadczenie i dobre praktyki naukowe, przekuwać wyniki do skutecznych prototypów komercyjnych.

​Szybki spadek kosztów obliczeniowych, pojawienie się Internetu jako narzędzia komunikacji, rozwój mobilnego Internetu, rozprzestrzenianie się codziennych aplikacji oraz rosnąca rola internetowych sieci społecznych i platform komercyjnych w znacznym stopniu wpłynęły na funkcjonowanie gospodarki i wywarły głęboki wpływ na przedsiębiorstwa, organizacje publiczne i życie osobiste. W PCSS stawiamy czoła wyzwaniom jakie stawia przed nami cyfrowa gospodarka, rozwijając prototypy cyfrowe w ramach sieci nowych generacji, Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji czy Big Data, aby kreować innowacje, testować nowoczesne produkty oraz budować szeroką kooperację z otoczeniem biznesowym. 

​Innowacje społeczne obejmują szereg działań, mających na celu polepszenie jakości życia osób, organizacji oraz całych społeczności, poprzez wprowadzanie unikalnych rozwiązań, oraz nowych idei, produktów, usług czy modeli, które zaspokajają szeroki wachlarz potrzeb społecznych. Staramy się realizować te działania na gruncie technologicznym wśród różnych grup społecznych, poprzez wdrażanie nowych zastosowań ICT oraz szerzenie wiedzy i świadomości na temat współczesnych możliwości, ale także w drodze aktywnej walki z problemem wykluczenia cyfrowego.

Jesteśmy instytucją o wysokim potencjale rozwojowym. Pozytywną konsekwencją wzorowej aktywności Centrum w pozyskiwaniu i realizacji projektów, było nawiązanie szerokiej współpracy z międzynarodowymi instytucjami. Projekty opracowywane w PCSS obejmują współpracę z prawie tysiącem jednostek z ponad 60 państw świata, na 6 kontynentach. Wszystkie projekty skupione są w obszarze technologii IT i dotyczą sieci nowych generacji, gridów, portali, bibliotek cyfrowych, efektywności energetycznej IT, klimatu, pogody, jakości powietrza, nowych źródeł energii, humanistyki cyfrowej, medycyny personalizowanej, inteligentnego rolnictwa, przemysłu 4.0, astronomii, bioinformatyki, analizy Big Data, sztucznej inteligencji, Nowych Mediów, edukacji, Smart City, cyberbezpieczeństwa. Lista obszarów działalności, w których PCSS podejmuje prace cały czas się rozszerza, stanowiąc istotny przykład podejmowania coraz to nowych wyzwań technologicznych.