17 lipca 2024 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 16.07.2024 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, na mocy której Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zobowiązało się wykonać zadanie polegające na dostarczaniu w 2024 roku dostępu do zagranicznych baz czasopism naukowych i baz bibliograficznych o największym zasięgu międzynarodowym. Dotacja przyznana na cel wynosi 21 883 015,99 zł.

 

26 kwietnia 2024 r.

Miło nam poinformować, że Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe otrzymał od Ministra Nauki pismo z dnia 23.04.2024 r. nr DN-WIB.902.1.2024.WG zlecające realizację zadania polegającego na dostarczaniu w 2024 roku dostępu do zagranicznych baz czasopism naukowych i baz bibliograficznych o największym zasięgu międzynarodowym i przyznał na ten cel dotację we wnioskowanej wysokości.

Finansowanie obejmuje zakup praw dostępu do:

– EBSCO pakiet podstawowy (licencja krajowa)

– EBSCO pakiet specjalistyczny (licencja konsorcyjna)

– Royal Society of Chemistry (licencja konsorcyjna)

– McGraw-Hill (licencja konsorcyjna)

– Karger (licencja konsorcyjna)

Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy na rok 2024 między Ministrem Nauki a Instytutem, natomiast niezwłocznie po podpisaniu ww. umowy ICHBPAN PCSS przystąpi do realizacji postępowań na zakup ww. licencji.

 

2 lutego 2024 r.

Informujemy, że w dniu 2 lutego 2024 r. ICHB PAN PCSS złożył wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie w 2024 roku dostępów do zagranicznych baz czasopism naukowych, książek elektronicznych oraz baz bibliograficznych o największym zasięgu międzynarodowym na łączną kwotę 21 883 015,99 zł.

We wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały uwzględnione poniższe dostępy:

– EBSCO Information Services pakiet podstawowy (licencja krajowa)
– EBSCO Information Services pakiet specjalistyczny (licencja konsorcyjna)
– Royal Society of Chemistry (licencja konsorcyjna)
– KARGER (licencja konsorcyjna)
– McGraw-Hill (licencja konsorcyjna)

O decyzji Ministerstwa w sprawie dofinansowania ww. baz w 2024 roku poinformujemy niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku.

 

11.08.2023 r.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe, w imieniu swoim oraz wszystkich jednostek naukowych uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, podpisał umowy z Wykonawcami – firmami EBSCO Sp. z o.o. i ABE Holding S.A. Tegoroczne dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki pozwoliło na opłacenie poniższych dostępów:

– licencji krajowej EBSCO Information Services pakiet podstawowy – finansowanie 100% MEiN

– licencji konsorcyjnej EBSCO Information Services pakiet specjalistyczny – w 2023 roku 104 jednostki naukowe zostały objęte 50% dofinansowaniem zakupu.

– licencji konsorcyjnej Royal Society of Chemistry – w 2023 roku 35 jednostek naukowych zostało objętych 50% dofinansowania zakupu.

– licencji konsorcyjnej KARGER – w 2023 roku 9 jednostek naukowych zostało objętych 50% dofinansowaniem zakupu.

– licencji konsorcyjnej McGraw-Hill – w 2023 roku 24 jednostki naukowe zostały objęte 50% dofinansowaniem zakupu.

Bardzo dziękujemy wszystkim jednostkom naukowym i ich przedstawicielom za tegoroczną współpracę, zaangażowanie i terminowość przy przekazywaniu i kompletowaniu dokumentów”.

 

20 lipca 2023 r.

Miło nam poinformować, że w dniu 18.07.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki, a Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, której przedmiotem jest dostarczanie w 2023 roku dostępu do zagranicznych baz czasopism naukowych i baz bibliograficznych o największym zasięgu międzynarodowym.

Łączna kwota przyznanych środków finansowych: 22 617 432,31 zł.

 

12 maja 2023 r.

Miło nam poinformować, że Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe otrzymał z Ministerstwa Edukacji i Nauki pismo z dnia 11.05.2023 r., zlecające zadanie zapewnienia dostępu do zagranicznych baz czasopism i baz bibliometrycznych o największym zasięgu międzynarodowym w 2023 roku. W ramach dotacji zostały przyznane wnioskowane środki finansowe w wysokości 22 617 432,31 zł, obejmujące zakup praw dostępu do:

– pakiet podstawowy EBSCO Information Services (licencja krajowa)

– pakiet specjalistyczny EBSCO Information Services (licencja konsorcyjna)

– Royal Society of Chemistry (licencja konsorcyjna)

– McGraw-Hill (licencja konsorcyjna)

– Karger (licencja konsorcyjna)

Porozumienia i oświadczenia zostały już podpisane przez wszystkie jednostki naukowe uczestniczące w postępowaniach oraz przesłane na wcześniejszym etapie przygotowań, dzięki czemu, niezwłocznie po podpisaniu umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki możemy przystąpić do realizacji ww. postępowań oraz podpisania umów z Wykonawcami.


27 stycznia 2023 r.

Pragniemy poinformować, że w dniu 27 stycznia 2023 r. ICHB PAN PCSS złożył wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o dofinansowanie w 2023 roku dostępów do zagranicznych baz czasopism naukowych, książek elektronicznych oraz baz bibliograficznych o największym zasięgu międzynarodowym na łączną kwotę 22 617 432,31 zł.

We wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały uwzględnione poniższe dostępy:

– EBSCO Information Services pakiet podstawowy (licencja krajowa)
– EBSCO Information Services pakiet specjalistyczny (licencja konsorcyjna)
– Royal Society of Chemistry (licencja konsorcyjna)
– KARGER (licencja konsorcyjna)
– McGraw-Hill (licencja konsorcyjna)

O decyzji Ministerstwa w sprawie dofinansowania ww. baz w 2023 roku poinformujemy Państwa niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku.

 

27 grudnia 2022 r.

W dniu 23 grudnia 2022 roku Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe zawarł ostatnią umowę na zapewnienie dostępu do zagranicznych baz czasopism naukowych, książek elektronicznych oraz baz bibliograficznych o największym zasięgu międzynarodowym w ramach projektu Wirtualnej Biblioteki Nauki. Tegoroczne dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki pozwoliło na zakup:

– licencji krajowej EBSCO Information Services pakiet podstawowy – finansowanie 100% MEiN, łączna kwota środków finansowych przyznanych w dotacji Ministerstwa – 11 126 845,40 zł

– licencji konsorcyjnej EBSCO Information Services pakiet specjalistyczny – w 2022 roku 103 jednostki naukowe zostały objęte 50% dofinansowaniem zakupu. Łączna kwota środków finansowych przyznanych w dotacji Ministerstwa – 5 556 912,22 zł

– licencji konsorcyjnej Royal Society of Chemistry – w 2022 roku 35 jednostek naukowych zostało objętych 50% dofinansowania zakupu. Łączna kwota środków finansowych przyznanych w dotacji Ministerstwa – 2 495 323,06 zł

– licencji konsorcyjnej KARGER – w 2022 roku 10 jednostek naukowych zostało objętych 50% dofinansowaniem zakupu. Łączna kwota środków finansowych przyznanych w dotacji Ministerstwa – 908 277,05 zł

– licencji konsorcyjnej McGraw-Hill – w 2022 roku 24 jednostki naukowe zostały objęte 50% dofinansowaniem zakupu. Łączna kwota środków finansowych przyznanych w dotacji Ministerstwa – 1 219 187,70 zł.

Dziękujemy wszystkim jednostkom uczestniczącym w postępowaniach za pomoc i zaangażowanie oraz terminowe przesyłanie wymaganych dokumentów.

 

20 czerwca 2022 r.

W dniu 09.06.2022 r. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe podpisał umowę nr 3/WBN/2022 z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację Zadania pn. Dostarczanie w 2022 roku dostępu do zagranicznych baz czasopism naukowych i baz bibliograficznych o największym zasięgu międzynarodowym”. Łączna kwota przyznanej dotacji to 21 306 545,43 zł. W ramach przyznanego dofinansowania zostaną sfinansowane dostępy do:

– EBSCO Information Services pakiet podstawowy (licencja krajowa)
– EBSCO Information Services pakiet specjalistyczny (licencja konsorcyjna)
– Royal Society of Chemistry (licencja konsorcyjna)
– KARGER (licencja konsorcyjna)
– McGraw-Hill (licencja konsorcyjna).

 

INFORMACJE OGÓLE O WIRTUALNEJ BIBLIOTECE NAUKI (WBN)

Dzięki dofinansowaniom ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki mogą być realizowane zakupy czasopism, książek, e-booków oraz baz danych, których licencje są corocznie odnawiane. Zasoby są dostępne na platformach wydawców i mogą z nich korzystać polskie jednostki akademickie oraz naukowe, a program jest przeprowadzany przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe (IChB PAN PCSS) oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Wsparcie MEiN pozwala naukowcom i badaczom na bezpłatny dostęp w formie elektronicznej do światowych zasobów wiedzy, jest to nieocenione wsparcie podczas prowadzonych prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w każdej dyscyplinie naukowej.

 

Najważniejsze korzyści

 • możliwość wyrównania szans jednostek naukowych w zakresie dostępu do literatury naukowej w mniejszych ośrodkach, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia młodszych pracowników naukowych, doktorantów oraz osób przygotowujących prace dyplomowe,
 • umożliwienie dostępu do najważniejszych publikacji naukowych wszystkim polskim uczelniom wyższym i jednostkom naukowym,
 • stworzenie warunków stabilnego dostępu do literatury naukowej,
 • wsparcie badań interdyscyplinarnych.
 1. Oferty baz czasopism i książek elektronicznych, e-booków, które zostały objęte dofinansowaniem w 2021 r.:

 EBSCO PAKIET PODSTAWOWY licencja krajowa 100% finansowana ze środków MEiN

W ramach licencji krajowej EBSCO Information Services oferuje wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce bezpłatny dostęp online do pakietu podstawowego w skład, którego wchodzi 14 baz danych w języku angielskim. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost  (https://search.ebscohost.com/) i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne. Wchodzące w skład pakietu bazy Academic Search Complete i Business Source Complete są jednymi z najczęściej wykorzystywanych zasobów naukowych na świecie przez wiodące ośrodki akademickie.

Bazy są dostępne na platformie z polskim interfejsem, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom platformy użytkownicy mogą drukować, zapisywać artykuły na własnych komputerach, pobierać gotowe opisy bibliograficzne w kilku formatach, zapisywać wyniki wyszukiwań na indywidualnym koncie Moje EBSCOhost, odsłuchać lub przetłumaczyć treść artykułów. Z baz można korzystać zdalnie z komputerów domowych oraz prywatnych urządzeń mobilnych.

Bazy Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate stanowią bogaty zbiór ponad 13.500 pełnotekstowych, recenzowanych naukowo czasopism o szerokiej międzynarodowej perspektywie. W porównaniu z bazami Academic Search Complete oraz Business Source Complete, bazy w wersji Ultimate oferują dodatkowo ponad 4.700 aktywnych, recenzowanych naukowo czasopism. Bazy Ultimate oferują użytkownikom większą ilość dodatkowych zasobów pochodzących z ponad 80 krajów, pokrywających setki zakresów tematycznych, oraz łatwy dostęp do większej liczby czasopism indeksowanych w wiodących indeksach dziedzinowych. W załączeniu przesyłamy krótkie porównanie zawartości baz Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate względem baz w wersji Complete.

Włączenie do Pakietu Podstawowego baz EBSCO zasobów dostępnych w bazach Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate zapewnia polskim pracownikom naukowym i studentom szerszy dostęp do literatury naukowej o zasięgu światowym. Bazy Academic Search Ulimate oraz Business Source Ultimate w Pakiecie Podstawowym EBSCO wpisują się w ogólny trend umiędzynarodowienia nauki, oferując większą ilość pełnotekstowych, recenzowanych naukowo czasopism wydawanych przez uznane ośrodki akademickie i wydawnictwa naukowe w Europie, Azji, Oceanii, Afryce i obu Amerykach.

Środowisko naukowe i akademickie, zrzeszone w ramach członkostwa w konsorcjum EBSCO miało możliwość poznania baz Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate podczas dostępu testowego do zasobów, uruchomionego wiosną 2018 r.

Pakiet z bazami w wersji Ultimate zawiera następujące bazy: Academic Search Ultimate, Agricola, Business Source Ultimate, ERIC, European Views of the Americas: 1493-1750, GreenFILE, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MasterFILE Premier, MEDLINE, Newspaper Source, Regional Business News oraz Teacher Reference Center (TRC).

 

Szkolenia

Wydawca zachęca do wzięcia udziału w szkoleniach, na temat pakietu podstawowego EBSCO i opcji wyszukiwawczych dostępnych na platformie EBSCOhost. Organizator nie wymaga wcześniejszej rejestracji, na swojej stronie podaje instrukcję logowania na platformę WebEx.

 

EBSCO Pakiet specjalistyczny licencja konsorcyjna 50% finansowana przez MEiN:

Dostęp do wersji elektronicznych następujących baz  czasopism elektronicznych na platformie EBSCOhost na zasadach indywidualnej prenumeraty w 2020 r. przez biblioteki uczestniczące w krajowym projekcie Wirtualnej Biblioteki Nauki:

Academic Search Ultimate, Applied Science & Technology Source, Applied Science & Technology Source Ultimate, Arab World Research Source, Art & Architecture Complete, Art Full Text, Art Source, ATLA Religion Database, ATLA Religion Database with ATLASerials, ATLA Religion Database  with ATLASerials PLUS, Avery Index to Architectural Periodicals, Business Abstracts with Full Text, Business Continuity & Disaster Recovery Reference Center, Business Source Ultimate, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Chinese Insight, CINAHL, CINAHL with Full Text, CINAHL Plus with Full Text, CINAHL Complete, Communication & Mass Media Complete, Communication Source, Computers & Applied Sciences Complete, Criminal Justice Abstracts with Full Text, Dentistry & Oral Sciences Source, DynaMed Plus, EconLit with Full Text, Education Source, Entrepreneurial Studies Source, Energy & Power Source, Environment Complete, Film & Television Literature Index with Full Text, Food Science Source, GeoRef, GIDEON, Global Patents, Historical Abstracts with Full Text, Hospitality & Tourism Complete, Humanities International Complete, Humanities Source, Humanities Source Ultimate, International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text, International Pharmaceutical Abstracts, International Political Science Abstracts, International Security & Counter-Terrorism Reference Center, Isabel, Jewish Studies Source, Legal Collection, Legal Source, Library & Information Science Source, Literary Reference Center, Literary Reference Center Plus, MEDLINE with Full Text, MEDLINE Complete, Mental Measurements Yearbook & Tests in Print, MLA International Bibliography, MLA International Bibliography with Full Text, Music Index with Full Text, New Testament Abstracts Online, Nursing Reference Center, Nutrition Reference Center, Old Testament Abstracts Online, One Belt One Road Reference Source, PEMSoft, Petroleum Abstracts TULSA Database, The Philosopher’s Index, The Philosopher’s Index with Full Text, Political Science Complete, Polymer Library, PsycARTICLES, PsycBOOKS, PsycEXTRA, PsycINFO, PsycTESTS, PSYNDEX Literature and Audiovisual Media with PSYNDEX Tests, Rehabilitation Reference Center, Research Starters – Business, Research Starters – Education, Research Starters – Sociology, RILM Abstracts of Music Literature, RILM Abstracts of Music Literature with Full Text, RISM Series A/II: Music Manuscripts, RIPM Retrospective Index to Music Periodicals, Risk Management Reference Center, Shock & Vibration Digest, Small Business Reference Center, The Scientific & Medical ART Imagebase (SMART), SocINDEX with Full Text, Sociology Source Ultimate, SPORTDiscus with Full Text, Textile Technology Complete, TOXINZ, World Politics Review i World Textiles,

oraz następujących baz książek elektronicznych:

eBook Academic Collection, eBook Arabic Collection, eBook Business Collection, eBook Clinical Collection, eBook Community College Collection, eBook Education Collection, eBook EngineeringCore Collection, eBook Harvard Business Review Press Collection, eBook History Collection, eBook ITCore Collection, eBook Nursing Collection i eBook Religion Collection.

 

KARGER licencja konsorcyjna licencja konsorcyjna 50% finansowana przez MEiN:

Misją wydawnictwa Karger jest wspieranie społeczeństwa naukowców poprzez dostarczanie innowacyjnych usług oraz publikacji zawierających najnowsze dane o postępie w naukach biomedycznych. Co roku wydawnictwo produkuje około 80 naukowych czasopism i prawie 150 serii książkowych oraz pojedynczych publikacji, jak również wiele wydań specjalnych i dodatków tematycznych. Większość publikacji ukazuje się w języku angielskim. Jako jeden z pierwszych wydawców Karger docenił potencjał nowych środków przekazu tj. internet, w związku z czym wszystkie czasopisma oraz większość wydań książkowych dostępne są w wersji elektronicznej.

 

Royal Society of Chemistry licencja konsorcyjna 50% finansowana przez MEiN:

RSC to wydawnictwo naukowe – jest wydawcą blisko 40 tytułów recenzowanych czasopism z dziedziny chemii. Tematyka: chemia analityczna, chemia organiczna, nieorganiczna, chemia fizyczna, biologia chemiczna, medycyna chemiczna, energia, materiałoznawstwo, nanotechnologia.

 

McGraw-Hill licencja konsorcyjna 50% finansowana przez MEiN:

McGraw-Hill Education to Wydawca naukowych e-platform dedykowanych uczelniom i instytutom naukowym, są to bazy inżynieryjne i popularnonaukowe.

 

AccessEngineering jest referencyjną bazą wiedzy dla naukowców, inżynierów, kadry dydaktycznej oraz studentów. Zapewnia dostęp do światowej klasy najbardziej rozpoznawalnej i używanej kolekcji autorytatywnych i regularnie aktualizowanych informacji naukowych. Przydatna jest naukowcom-inżynierom, pracownikom dydaktycznym do nauczania rozwiązywania współczesnych problemów szeroko pojętej inżynierii na rzeczywistych przykładach. AccessEngineering pomaga sprawnie uzyskać pożądane odpowiedzi.

Baza zapewnia dostęp do:

 • najświeższych informacji z dziedzin takich jak: bionauka, kompetencje biznesowe, chemia, inżynieria cywilna, komunikacja/telekomunikacja, energetyka/paliwa, inżynieria środowiska, inżynieria przemysłowa, DIY, materiałoznawstwo, mechanika, zarzadzanie operacyjne, informatyka;
 • 7650 książek inżynieryjnych;
 • ponad 906 materiałów uzupełnianych comiesięcznie o kolejne takich jak: filmy instruktażowe tworzone na wyłączność dla AccessEngineering przez ekspertów, prezentujące rozwiązania rzeczywistych i bieżących problemów inżynieryjnych;
 • kalkulatory pozwalające na sprawne obliczenia i symulacje wyników przy badaniach naukowych i rozwiązywaniach zagadnień;
 • ponad 4 300 interaktywnych grafów i tabel gotowych do użycia do analizy danych w pracach badawczych / projektach;
 • bieżącego przeglądu najważniejszych innowacyjnych doniesień i badań ze świata inżynierii w trybie 24/7.

Access Science to jedna z najbardziej znanych baz/platform z dziedziny nauk ścisłych. Głównym źródłem, z którego dostarczane są informacje to McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology.

 • Ponad 8700 artykułów online z Encyclopedia of Science & Technology (ed. 10th);
 • Aktualizacje naukowe z Yearbooks of Science & Technology;
 • Ponad 115 000 + definicji z Dictionary of Scientific and Technical Terms;
 • 18 000 ilustarcji, grafik oraz bibliografii zawierających ponad 28 000 cytowań;
 • Kontent dostarczany przez ponad 5 000 naukowców w tym 42 noblistów;
 • Ponad 3 000 biografii najbardziej znanych naukowców zaczerpniętych z Hutchinson Dictionary of Scientific Biograph;
 • Źródło najnowszych wiadomości z dziedziny nauk ścisłych i technologii z Science News i Science Central Video;
 • Zawiera na bieżąco aktualizowane filmiki video, animacje, grafiki;
 • Daje możliwość korzystania z tzw. Q&A (pytania/odpowiedzi);
 • Najnowsza technologia oferująca szybkie wyszukiwanie, dająca także możliwość korzystania z kanałów RSS.
 1.  Kto może się zgłosić i jak?

  Dostęp do zasobów oferowanych na zasadzie licencji krajowej (czyli finansowanych w 100% ze środków budżetowych na naukę) mogą uzyskać wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu ustawy dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615). W myśl art. 2 ust. 9 ww. ustawy za jednostkę naukową może być uważana każda jednostka organizacyjna, która prowadzi w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiada osobowość prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności jednostkami naukowymi są: uczelnie wyższe, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN i inne jednostki organizacyjne.Zgłoszenia nowych instytucji do licencji krajowej przyjmowane są w sposób ciągły; należy zgłosić się pod  adresem: kontakt@ebsco.comKoordynator ze strony PCSS w kwestii zgłoszeń i dokumentów: Marta Wiśniewska e-mail: mwisniewska@man.poznan.pl.

 

Osoby odpowiedzialne w przypadku licencji konsorcyjnych:

KARGER, RSC, MCGRAW HILL – Irena Księżopolska, przedstawiciel firmy ABE-IPS irena.ksiezopolska@abe.pl www.abe.pl

EBSCO pakiet specjalistyczny – Renata Włodarczyk, przedstawiciel firmy EBSCO Information Services rwlodarczyk@ebscohost.com

Bazy pakietu podstawowego EBSCO Information Services dostępne są pod adresem: http://search.ebscohost.com/

Zakup pozostałych licencji krajowych realizowany jest przez ICM – https://wbn.icm.edu.pl/


ZOBACZ RÓWNIEŻ

Arkusz pomocy EBSCOHOST

Zasoby EBSCO Connect

Strona WBN prowadzona przez ICM

Lista instytucji zarejestrowanych i korzystajacych z dostępu narodowego do baz EBSCO 31.12.2020