Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) zostało powołane decyzją Kolegium Rektorów Miasta Poznania i afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu dnia 23. października 1993 roku.

Celem powołania PCSS było koordynowanie wykorzystania sieci metropolitalnej i superkomputerów w Poznaniu przez jednostki reprezentowane w Kolegium Rektorów Miasta Poznania. W kolejnych latach działalność PCSS, skutecznie doprowadziła do uruchomienia pilotażowo krajowej sieci POL-34, a następnie do stworzenia programu budowy krajowej sieci Polski Internet Optyczny w ramach programu PIONIER. Kolejne projekty strukturalne PLATON, NewMAN, MAN-HA i 100net zapewniły finansowanie rozwoju sieci na poziomie krajowym oraz wdrożenie zaawansowanych usług i aplikacji dla jej użytkowników.

Począwszy od uruchomienia pierwszego superkomputera CRAY Y-MP EL, PCSS systematycznie rozwija także usługi obliczeń dużej mocy w oparciu o superkomputery, które w sumie przez okres 10 lat były zaliczane do 500 najsilniejszych superkomputerów na świecie. Dzięki temu, od 2008 roku PCSS reprezentuje Polskę w konsorcjum PRACE, a polscy naukowcy mają możliwość korzystania z najsilniejszych superkomputerów w Europie. Uruchomiony w 2015 roku superkomputer Orzeł przez pierwsze cztery lata znajdował się na liście TOP-500 i poza wykorzystaniem go do obliczeń naukowych stanowi fundament dla działalności Centrum Innowacji PCSS-Huawei.

Rozwój kompetencji i wzrost liczebności kadry (w roku 2000 w PCSS pracowało ponad 60 osób, w roku 2020 już blisko 400, a obecnie około 500), a także nowoczesna infrastruktura, pozwoliły, począwszy od roku 2001, na skuteczne pozyskiwanie projektów w konkursach europejskich programów ramowych oraz krajowych programach badawczych. Do chwili obecnej PCSS realizowało ponad 350 takich projektów.

Kamienie milowe

2019

Inicjacja projektu „Aerosfera. Lotnisko Rzeczy” – laboratoria dla bezzałogowych statków powietrznych w Kąkolewie

2018

Otrzymanie Kryształowej Brukselki dla ICHB PAN PCSS za okres 20 lat współpracy naukowej z Unią Europejską

2017

Uzyskanie statusu Hub Innowacji Cyfrowych – HPC4Poland

2016

Oficjalne uruchomienie FutureLab – Inteligentnej Przestrzeni Laboratoriów Przyszłości PCSS
Utworzenie Centrum Innowacji PCSS-Huawei

2015

Oficjalne otwarcie CBPIO
Orzeł/Eagle zajmuje 79 pozycję na liście TOP500

2014

Umieszczenie projektów PRACE oraz PIONIER-LAB na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej

2013

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO)

2011

Utworzenie Centrum Badawczego NVIDIA CUDA

2008

PCSS zostaje reprezentantem Polski w europejskim konsorcjum PRACE

2006

Utworzenie Centrum Innowacji Microsoft

2003

Powołanie Konsorcjum PIONIER – uruchomienie Sieci PIONIER

2001

Przystąpienie do pierwszych projektów unijnych w 5. Programie Ramowym

2000

Powołanie programu Polskiego Internetu Optycznego oraz pilota Sieci PIONIER

1997

Uruchomienie Sieci POL-34

1995

SGI Power Challenge XL zajmuje 468 pozycję na liście TOP 500

1994

Pierwszy superkomputer w PCSS – Cray Y-MP EL
Uruchomienie Sieci POZMAN – Poznańskiej Miejskiej Sieci Komputerowej

1993

Kolegium Rektorów miasta Poznania powołuje Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe