4K oraz 3D bez tajemnic

4K oraz 3D bez tajemnic
13.05.2012 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zorganizowało w sali projekcyjnej 4K (WestPoint) warsztaty dla Studium Realizacji Telewizyjnej z zakresu technologii 4K i 3D.
Studium Realizacji Telewizyjnej działa w Poznaniu od ponad 12 lat jednak dopiero teraz dzięki współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym jego uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszą technologią 4K i 3D. Podczas 4-godzinnych warsztatów zostały zaprezentowane nie tylko informacje na temat PCSS i technologii obrazu, ale również można było zapoznać się ze sprzętem służącym do realizacji omawianych zagadnień.

Uczestnikom przedstawiono czym zajmuje się Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe po czym dokładnie omówiono technologię 4K, a następnie 3D. Praktycznymi przykładami przedstawiono ciekawostki oraz ograniczenia związane ze stereoskopią. Słuchacze mieli możliwość obsłużenia najnowocześniejszych kamer 4K oraz kilku modeli kamer 3D.