Badania Eurobarometru: Nauka i technologia ważniejsze od sportu

Badania Eurobarometru: Nauka i technologia ważniejsze od sportu
Nauka popularniejsza od sportu? Tak wynika z badań Eurobarometru. Niemal 80% Europejczyków deklaruje zainteresowanie odkryciami naukowymi, 65% z nich interesuje się natomiast wiadomościami ze świata sportu. Z dalszych badań wynika, że Europejczycy chcą być również informowani o tym, co dzieje się w świecie nauki. Nie do końca natomiast ufają w to, że naukowcy chcą lub mogą rozwiązać problemy społeczeństwa.
W ramach badań Eurobarometru dotyczących nauki przeprowadzono 26,6 tys. wywiadów z obywatelami Unii Europejskiej, w tym 1 tys. z obywatelami Polski. Okazało się, że 80% ankietowanych wykazuje zainteresowanie (w różnym stopniu) nowymi odkryciami naukowymi, przy czym 30% to osoby mocno zainteresowane tymi zagadnieniami. W Polsce odnotowano większy odsetek osób niezainteresowanych nauką (34%) oraz mniejszy odsetek osób bardzo zainteresowanych (tylko 17%).

Jednocześnie tylko 11% ankietowanych uważa się za osoby dobrze poinformowane w sprawach nauki. Połowa respondentów uważa się za średnio poinformowanych, a 38% za poinformowanych w zbyt małym stopniu. W Polsce większy jest odsetek osób – 45% czuje się źle poinformowane.

Jeśli chodzi o publiczne zaangażowanie w sprawy nauki, 36% ankietowanych Europejczyków i 29% Polaków uważa, że decyzje w sprawie nauki powinni podejmować politycy i naukowcy. Mniej niż co trzeci ankietowany widzi potrzebę organizowania konsultacji społecznych. Co dziesiąty widzi potrzebę angażowania w to organizacji pozarządowych. Jednocześnie jednak tylko 7% ankietowanych uważa, że obywatele nie muszą być włączeni w decyzje dotyczące nauki i technologii.

Badania dotyczące obrazu nauki w oczach Europejczyków przyniosło ciekawe wyniki. Aż 58% ankietowanych z UE uważa, że nie można ufać naukowcom w zakresie kontrowersyjnych badań, bo zależą oni w zbyt dużym stopniu od przemysłu. W Polsce takie zdanie miało 48% ankietowanych.

Połowa ankietowanych z UE uważa, że fundowanie nauki przez instytucje prywatne ograniczy naszą możliwość pełnego zrozumienia niektórych zjawisk. 47% ankietowanych jest przekonanych, że zbyt duża specjalizacja nie pozwala naukowcom szerzej patrzeć na problemy. Można powiedzieć, że choć Europejczycy i Polacy rolę nauki rozumieją, to samym naukowcom do końca nie ufają.

52% ankietowanych uważa, że naukowcy są groźni z powodu wiedzy, jaką posiadają. 22% wierzy, że nauka może rozwiązać każdy problem. Jednocześnie 33% ankietowanych przyznaje, że w codziennym życiu znajomość zagadnień naukowych nie jest ważna.

Nie ma wyraźnej opinii dotyczącej finansowania nauki. Około 30% Europejczyków jest zdania, że nauka jest dobrze finansowana, i podobny odsetek osób uważa, że jest niewystarczająco lub zbyt hojnie dofinansowana.

źródło: di.com.pl