ComPat: Final Integration Meeting

ComPat: Final Integration Meeting

W dniach od 11 do 14 września 2018 roku w siedzibie PCSS odbywało się ostatnie spotkanie robocze projektu ComPat. Uczestnicy wydarzenia koncentrowali się głównie na przygotowaniach do finalnego wydania opracowywanego w projekcie systemu wspierającego obliczenia wieloskalowe.

Głównym celem projektu ComPat jest opracowanie ogólnych algorytmów i mechanizmów tworzenia symulacji wieloskalowych dla heterogenicznych systemów obliczeniowych klasy “exa-scale” z zapewnieniem skalowalności, stabilności i efektywności energetycznej tworzonych rozwiązań. W ramach projektu opracowany zostanie zestaw szablonów aplikacyjnych wspierających realizacje typowych scenariuszy wieloskalowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z równoważeniem obciążenia, odpornością na awarie i minimalizacją zużycia energii elektrycznej. Poprawność i użyteczność opracowanych rozwiązań potwierdzona zostanie poprzez ich wykorzystanie w implementacji 9 aplikacji wielkich wyzwań przeznaczonych docelowo na systemy obliczeniowe klasy exa-scale.

Ambicją projektu jest opracowanie nowych standardów i rozwiązań dla przetwarzanie wieloskalowego w skali „exa” oraz dostarczenie dedykowanego stosu oprogramowania wspierającego tworzenie i wykonywanie naukowych symulacji wieloskalowych na systemach obliczeniowych dużej mocy aktualnej i następnej generacji.