Dostępna jest już nowa wersja systemu dMuseion

Dostępna jest już nowa wersja systemu dMuseion

Na początku sierpnia 2015 r. strona Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie została zaktualizowana do najnowszej wersji systemu dMuseion – wersji 1.1.0. Wraz z nową wersją pojawiły się także nowe funkcjonalności.

Najważniejsze funkcje, które pojawiły się w tej wersji to:

  • Wieloformatowość obiektów, która umożliwia podłączenie kilku różnych reprezentacji do jednego obiektu, przykładowo: grafiki (np. JPEG), nagrania audiowizulanego (np. MP4) oraz pliku tekstowego (np. PDF).
  • Prywatne kolekcje użytkowników, które pozwalają zalogowanym użytkownikom portalu na zachowanie ulubionych pozycji w utworzonych przez siebie kolekcjach.
  • Wyszukiwanie pokazów na stronie z pełną listą pokazów utworzonych w ramach muzeum cyfrowego.
  • Rozbudowa funkcji automatycznego importu danych z systemu inwentaryzacji zabytków, np. automatyczne przypisanie obiektu do kolekcji/folderu na podstawie metadanych, aktualizacja tylko wybranych informacji.