GÉANT Community Award 2017: zespołowa nagroda za współpracę w ramach PIONIERA

GÉANT Community Award 2017: zespołowa nagroda za współpracę w ramach PIONIERA
Tegoroczna edycja Nagród GÉANT Community Award przypadła w udziale mgr inż. Mai Góreckiej-Wolniewicz i dr. Tomaszowi Wolniewiczowi z Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wieloletni wkład we wspólne projekty środowiska, w szczególności za ich udział w rozwój eduroam i eduGAIN. Polscy naukowcy otrzymali to prestiżowe wyróżnienie za prace prowadzone z ramienia Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, które reprezentuje Polskę w projekcie GÉANT.
​Nagroda GÉANT Community Award przyznawana jest od 2012 roku, wcześniej pod auspicjami międzynarodowej organizacji TERENA, za wyjątkowy wkład w działania wspólne środowiska skupionego wokół krajowych akademickich sieci informatycznych oraz za rozwój usług i nowych technologii. Laureaci nagrody wyłaniani są raz do roku, a uroczyste wręczenie nagród odbywa się na corocznej Konferencji TNC, najważniejszej europejskiej konferencji sieciowej w nauce i szkolnictwie wyższym.

Podczas tegorocznej 33. edycji wydarzenia, goszczącego od 29 maja do 2 czerwca w austriackim Linz, wręczono trzy nagrody w różnych kategoriach. Mgr inż. Maja Górecka-Wolniewicz – Kierownik Zespołu Systemów Sieciowych UMK i Pracowni Sieci Uczelnianej oraz dr Tomasz Wolniewicz – Uczelniany Koordynator ds. Informatyzacji UMK i zarazem dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego otrzymali to prestiżowe wyróżnienie za prace prowadzone z ramienia Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, które reprezentuje Polskę w projekcie GÉANT.

Prawdopodobnie najszerzej znanym przykładem działań zainicjowanych w ramach GÉANT jest eduroam. To ogólnoświatowe przedsięwzięcie pozwalające pracownikom i studentom uczelni na bezpłatne korzystanie z sieci bezprzewodowych instytucji akademickich na całym świecie.

Innym bardzo ważnym obszarem współpracy są systemy jednokrotnego logowania. Od wielu lat krajowe sieci akademickie współpracowały z dostawcami usług informatycznych umożliwiając logowanie do usług przy pomocy konta na uczelni, bez potrzeby tworzenia kont bezpośrednio w usługach. W tym modelu (zwanym federacyjnym zarządzaniem tożsamością) dostawca usługi musiał zawierać porozumienia z każdą z sieci krajowych. W ramach GÉANT zaproponowano model współpracy sieci krajowych pozwalający na wzajemne udostępnianie sobie sieci kontaktów i w ten sposób zdecydowane uproszczenie funkcjonowania systemów jednokrotnego logowania. Ten system współpracy działa pod nazwą eduGAIN.

Tegoroczni laureaci z Polski od lat zajmują się zagadnieniami związanymi z uwierzytelnianiem użytkowników. Wspólnie stworzyli podwaliny eduroam w Polsce, a następnie polskiej federacji zarządzania tożsamością PIONIER.Id. Na mocy porozumienia między UMK a PCSS reprezentują sieć PIONIER w działaniach międzynarodowych i biorą bezpośredni udział w kolejnych odsłonach projektów GÉANT. Oboje wnoszą znaczący wkład w rozwój narzędzi wspomagających eduroam, między innymi są członkami kilkuosobowej grupy programistów tworzących i utrzymujących system eduroamCAT wspomagający konfigurowania urządzeń użytkowników na potrzeby eduroam. Z tego narzędzia korzysta obecnie ponad 1500 instytucji akademickich na całym świecie i miliony użytkowników w tych instytucjach. Tomasz Wolniewicz jest również współautorem oficjalnego dokumentu RFC opisującego założenia i zasady działania eduroam.