HIPERMED: Celtic-Plus Event 2013

HIPERMED: Celtic-Plus Event 2013
6-7 marca 2013 r. w Kayseri w Turcji odbędzie się wystawa projektów inicjatywy Celtic-Plus. Podczas wystawy Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zaprezentuje platformę telemedyczną rozwijaną w ramach projektu HIPERMED.

Pokaz obejmuje wykorzystanie platformy w scenariuszu zdalnej konsultacji lekarskiej z użyciem wideokonferencji wysokiej rozdzielczości – High Definition (HD). Zaprezentowane zostaną możliwości współdzielenia zdjęć diagnostycznych w formacie DICOM, zdalnej współpracy nad zdjęciami, oznaczania obszarów obrazu wideo, zapisywania stop-klatek do raportów medycznych oraz transmisji obrazu stereoskopowego (3D).

Na stoisku zagraniczni partnerzy zaprezentują również wykorzystanie platformy HIPERMED w procesie zdalnego nadzoru nad rehabilitacją ruchową oraz procesie leczenia wad wymowy.

Projekt HIPERMED ma na celu stworzenie otwartej platformy zintegrowanych usług telemedycznych opartej na zestawie aplikacji działających w sieciach IP i zbudowanych zgodnie z paradygmatem Architektury Zorientowanej na Usługi (ang. Service Oriented Architecture – SOA). Platforma wspierać będzie takie aktywności jak zdalne konsultacje, rozproszone podejmowanie decyzji w leczeniu, telenauczanie oraz zdalny nadzór nad rehabilitacją. Projekt będzie bazował na i rozwijał wyniki projektu HDVIPER w zakresie scenariusza medycznego.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.

Więcej informacji na temat wystawy Celtic-Plus 2013 można znaleźć tutaj.