Konferencja WKT: Biznes stymulowany nauką

Konferencja WKT: Biznes stymulowany nauką

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji pt. „Biznes stymulowany nauką. Budowanie przewagi rynkowej dzięki innowacyjnym technologiom teleinformatycznym”, która odbędzie się 14 stycznia 2010 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Konferencja ta podsumowuje pierwszy rok realizacji projektu „ICT Wielkopolska” finansowanego ze środków Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

Misją projektu jest integracja firm ICT oraz ośrodków naukowych tej branży w ramach wspólnych projektów badawczych i biznesowych, dla rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii i produktów oraz w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki miasta Poznania
i regionu Wielkopolski.

Ponadto projekt ICT Wielkopolska ma na celu umocnienie budowy struktur organizacyjnych Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego oraz opracowanie długoterminowej strategii jego rozwoju. Klaster zrzesza obecnie przedstawicieli około 50 wiodących firm IT oraz instytucji badawczych.

Efektem dotychczasowych prac jest opracowanie mapy kompetencji klastra i sporządzenie regionalnego portfolio firm ICT, które zostaną zaprezentowane w trakcie konferencji.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja będzie ważnym głosem w dyskusji na temat współpracy instytucji naukowych oraz biznesu w celu wdrażania innowacyjnych pomysłów, współpracy władz lokalnych z instytucjami naukowymi i biznesem w celu tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju.