Konsultacje publiczne na temat neutralności sieci i otwartego Internetu

Konsultacje publiczne na temat neutralności sieci i otwartego Internetu
Pod koniec czerwca tego roku Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne poświęcone neutralności sieci i otwartego Internetu. Konsultacje będą miały charakter otwarty – mogą wziąć w nich udział wszystkie zainteresowane strony, mi. n. dostawcy usług i treści, użytkownicy, przedstawiciele sektora oraz instytucje badawcze. Termin nadsyłania stanowisk upływa 30 września br. Odpowiedzi otrzymane przez Komisję Europejską zostaną wykorzystane w przygotowywanym przez Komisję Europejską raporcie na temat neutralności sieci, którego publikacja przewidziana jest przed końcem tego roku.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić kwestionariusz złożony z 15 pytań. Wśród nich znajdują się pytania dotyczące m. in.: problemów związanych z neutralnością sieci i otwartym Internetem, wąskim gardłem, problemów z jakimi należy liczyć się w przyszłości, ram regulacyjnych, czy natężenia ruch w sieci.

Odpowiedzi pisemne należy przesyłać do 30 września br. na adres poczty elektronicznej Komisji Europejskiej: INFSO-NETNEUTRALITY@ec.europa.eu

Więcej informacji na temat konsultacji oraz kwestionariusz można znaleźć pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/net_neutrality/index_en.htm

źródło: http://www.mi.gov.pl