Laboratorium Art & Science PCSS

Laboratorium Art & Science PCSS

Laboratorium Art&Science PCSS to przestrzeń funkcjonując przy ul. Zwierzynieckiej 20. Od kilku lat celem tego miejsca jest budowanie i tworzenie interdyscyplinarnej społeczności funkcjonującej na przestrzeni środowisk artystycznych, technologicznych czy naukowych. Misja ta jest realizowana poprzez regularne z instytucjami kultury, NGO’sami czy kolektywami przy realizacji wydarzeń artystycznych, rezydencji jak edukacyjnych.

W 2023 roku w działalności Laboratorium warto wymienić dwa projekty: wystawa „700 kroków o jutrze” oraz cykl Art&Science Lab.

700 kroków o jutrze to projekt zainicjowany przez Janka Skorupę, Pawła Sołoduchę (Lab AS PCSS) oraz Przemka Degórskiego (Artystę Multimedialnego z Poznania) realizowany wspólnie z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Założeniem działania było stworzenie multimedialnie zaawansowanej oraz interaktywnej wystawy będącej jednocześnie narracyjną opowieścią o przyszłości z perspektywy rozwoju technologii i idącymi za jej postępem zmianami społecznymi. Praca nad projektem realizowana była we współpracy z kolektywemtwórczym: Julia Niedziejko (scenariusz), Maciej Waleszczyk (animacja 3D). Zebrany kolektyw w formie rezydencji przez kilka miesięcy pracował we współpracy z zespołem Laboratorium nad opracowaniem finalnej formy wystawy.

Art&Science Lab to cykl workshopów i wykładów dotyczących łączenia praktyk artystycznych, technologicznych, naukowych. W ramach 3 weekendowych tematycznych spotkań: Media Lab, Digital Lab, Science Lab, zaproszeni prelegenci opowiadali o technologiach, takich jak: AI, blockchain, multimedialne technologie immersyjne w kontekście wdrażania tych praktyk w procesie twórczym. Wokół wydarzenia zrealizowano również kilka wydarzeń artystycznych z nurtu sztuki medialnej i art&science.

Jan Skorupa
Dział Nowych Mediów, PCSS