Laboratorium Szkoły Przyszłości PCSS

Laboratorium Szkoły Przyszłości PCSS
W PCSS powstaje eksperymentalna przestrzeń, stworzona do badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi oraz aplikacjami nowej generacji, która umożliwia realizację innowacyjnych edukacyjnych projektów badawczo-rozwojowych w skali kraju i świata.

Wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań oraz wieloletnich doświadczeń pozwala na przeprowadzenie rożnych analiz funkcjonowania ucznia, grupy uczniów, nauczycieli oraz rodziców w kontekście oraz w bezpośrednim otoczeniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Stworzona przestrzeń umożliwia także przeprowadzenie różnych prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i szkoleniowych związanych z podnoszeniem umiejętności cyfrowych (e-umiejętności) użytkowników w różnym wieku.

Przestrzeń nowego laboratorium pozwoli na przeprowadzanie badań obejmujących aspekt percepcyjny dwóch podstawowych modalności (wzrok i słuch) oraz aspekt motoryczny (np. analiza ruchu, równowagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej) w odniesieniu do procesów nauczania, uczenia oraz weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności w zastosowaniach TIK z wykorzystaniem:

  • modelowania i badania interakcji człowieka w oparciu o interfejsy wykorzystujące głos, ruch i gest, aktywność bioelektryczną mózgu oraz ruch oka,
  • badania zachowań człowieka w otoczeniu wirtualnej rzeczywistości oraz rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality),
  • zaawansowanej analizy percepcji sztucznych bodźców wielomodalnych,
  • innowacyjnych interfejsów człowiek-komputer łączących różne systemy percepcyjne człowieka dotyku, wzroku i słuchu (ang. Haptic Devices, Tangible User Interfaces), wirtualnych gier edukacyjnych oraz sztucznej inteligencji.

Już teraz zapraszamy zapraszamy uczniów, nauczycieli i badaczy edukacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu.

Materiały na temat projektu.