• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
 • Akademia Muzyczna im Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Akademia Muzyczna w Łodzi
 • Akademia Muzyczna w Poznaniu
 • Akademia Muzyczna we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 • Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Akademia Teatralna w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna
 • ATENEUM – Szkoła Wyższa w Gdańsku
 • Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy
 • CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie
 • Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
 • Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka J. Piłsudskiego
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie
 • Centrum Analiz Ekonomicznych – CenEA
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Civitas
 • Collegium Da Vinci
 • Collegium Masoviense
 • Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum UMK
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „ASESOR” we Wrocławiu
 • Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
 • Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu
 • Europejskie Centrum Solidarności
 • Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Głowna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie
 • Główny Instytut Górnictwa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Instytut Biochemii I Biofizyki PAN w Warszawie
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie
 • Instytut Biologii Ssaków PAN
 • Instytut Biologii Medycznej PAN
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 • Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
 • Instytut Chemii Organicznej PAN
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
 • Instytut Dendrologii PAN
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Instytut Elektrotechniki w Warszawie
 • Instytut Energetyki w Warszawie
 • Instytut Energii Atomowej POLATOM
 • Instytut Farmaceutyczny
 • Instytut Farmakologii PAN
 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Instytut Fizjologii Roślin PAN
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN
 • Instytut Fizyki PAN w Warszawie
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 • Instytut Genetyki Roślin PAN
 • Instytut Geodezji i Kartografii
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Instytut Historii Nauki PAN
 • Instytut Historii PAN
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
 • Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
 • Instytut Języka Polskiego PAN
 • Instytut Kardiologii w Warszawie
 • Instytut Lotnictwa w Warszawie
 • Instytut Łączności w Warszawie
 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 • Instytut Matematyczny PAN w Warszawie
 • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
 • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 • Instytut Nauk Geologicznych PAN
 • Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
 • Instytut Obróbki Plastycznej
 • Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
 • Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 • Instytut Ogrodnictwa
 • Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie
 • Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
 • Instytut Paleobiologii PAN
 • Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 • Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Instytut Psychologii PAN
 • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 • Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
 • Instytut Rozwoju Miast w Warszawie
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
 • Instytut Solidarności I Męstwa im. Witolda Pileckiego
 • Instytut Sportu w Warszawie
 • Instytut Studiów Politycznych PAN
 • Instytut Sztuki PAN w Warszawie
 • Instytut Technologii Drewna
 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
 • Instytut Włókiennictwa
 • Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie
 • Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
 • Instytut Zachodni w Poznaniu
 • Instytut Zootechniki
 • Kancelaria Sejmu Biblioteka Sejmowa
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Kolegium Europejskie w Natolinie
 • Kolegium Jagiellońskie. Toruńska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego
 • Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie
 • Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wybickiego w Sopocie
 • Międzynarodowy Instytut Onkologii Molekularnej
 • Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 • Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
 • Narodowy Instytut Leków
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lublinie
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Badawczy
 • NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • Oddział Betonów CEBET w Warszawie
 • Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu
 • Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
 • Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
 • Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Polska Akademia Nauk – Biblioteka Gdańska
 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 • Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powislanska Szkola Wyzsza w Kwidzynie
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki
 • Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
 • Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Sopocka Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
 • Szkoła Filmowa w Łodzi
 • Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
 • Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny
 • Uczelnia Jańskiego w Łomży
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Panstwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Vistula
 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Gorze
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 • Wojskowy Instytut Medyczny
 • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT
 • Wszechnica Świętokrzyska
 • Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Wyższa Szkoła Artystyczna
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu – NATIONAL LOUIS UNIVERSITY
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Fizjoterapii
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Handlowa im. króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu
 • Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
 • Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
 • Wyzsza Szkola Kultury Spolecznej i Medialnej w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Mechatroniki
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauki o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Służby Społecznej w Suwałkach
 • Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Techniczna we Włocławku
 • Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna Kadry dla Europy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła UNI-Terra w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą
 • Wyższa Szkoła Zarządzania – Polish Open University
 • Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma